Latin termin 4

Plats Stockholm

Latin är ett indoeuropeiskt språk inom språkgruppen italiska språk. Under århundradenas lopp har latinet förändrats och man talar därför bland annat om klassiskt latin och medeltidslatin.

Boka kursen nu

När man pratar om vulgärlatin syftar man på den variant som folket talade och så småningom utvecklades till de romanska språken. Numera när man pratar om latin utan närmare specifikation är det oftast klassiskt latin man syftar på och det är med kunskaper i det vi kan studera latinska originaltexter.

Förkunskaper

Det här är en kurs för dig som har studerat lite latin tidigare eller ca 60 lektioner på ett studieförbund eller motsvarande.

Mål

Efter avslutad kurs kommer du att ha utökat ditt svenska och engelska ordförråd, förutom ökad förståelse för de romanska språken som ju direkt härrör från latinet. Du kommer också att få en grammatisk överblick och kan med hjälp jämförelser med svenska, engelska och andra språk kunna förstå språks uppbyggnad. Ett vidgat perspektiv på hur vi kan se på samhället idag nås också genom studiet av historiska texter.

Kursinnehåll

Med hjälp av kunskaper i grammatik, satslära och morfologi tittar vi närmare på och reflekterar kring kortare avsnitt från ett urval av latinska originaltexter från olika epoker; såväl prosa som poesi. Bevingade ord, historieskrivning samt latinet inom olika vetenskaper blir också behandlade.

Arbetssätt

Uppgifter och egen läsning kan komma att fungera som förberedelser inför sammankomsterna. Gruppens önskemål vägs också in.

Kursledare

Georg Stenborg

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Tid
21 sep 2020 - 30 nov 2020
Må 19:30 - 21:00
Tillfällen
10
Plats
Hagagatan 1, 11348 Stockholm
Visa på karta
Studietimmar
20
Kurs-ID
1075631
Pris
2200 kr