Kurser i latin

Vill du behärska våra vanligaste latinska uttryck, läsa Caesar eller Cicero på latin eller tycker du att medicinsk anatomi är spännande?

Detalj av skulpturen Pallas-Athene i Wien, Österrike skapad 1902.

Latin finns både i vårt dagliga tal och i mer specialiserade sammanhang. Med kunskaper i latin får du ut mer av språket och situationen.

Latin är ett indoeuropeiskt språk inom språkgruppen italiska språk. Det äldsta språket kallas fornlatin, och delades med tiden upp i överklassens språk klassiskt latin och vulgärlatin, det folkliga talspråket i romarriket. När man pratar om latin utan närmare specifikation är det nästan alltid klassiskt latin man syftar på.

Detalj av skulpturen Pallas-Athene i Wien, Österrike skapad 1902.


12 resultat

12 resultat