Kurser i latin

Folkuniversitetet har kurser för dig som vill lära dig behärska våra vanligaste latinska uttryck. Kanske du vill läsa Caesar eller Cicero på latin, eller tycker att medicinsk anatomi är spännande?

Kurser i latin på Folkuniversitetet

Latin finns både i vårt dagliga tal och i mer specialiserade sammanhang. Med kunskaper i latin får du ut mer av språket och situationen.

Latin är ett indoeuropeiskt språk inom språkgruppen italiska språk. Det äldsta språket kallas fornlatin, och delades med tiden upp i överklassens språk klassiskt latin och vulgärlatin, det folkliga talspråket i romarriket. När man pratar om latin utan närmare specifikation är det nästan alltid klassiskt latin man syftar på.

Kurser i latin på Folkuniversitetet

Ämnen i latin