Latin högre nivå

Plats Stockholm

Fortsättningskurs i klassikt latin för dig som har studerat latin tidigare. Se förkunskaper längre ner i flödet.

Boka kursen nu

När man pratar om vulgärlatin syftar man på den variant som folket talade och så småningom utvecklades till de romanska språken. Numera när man pratar om latin utan närmare specifikation är det oftast klassiskt latin man syftar på och det är med kunskaper i det vi kan studera latinska originaltexter.

Förkunskaper

En kurs för dig som studerat 4 terminer på ett studieförbund och/eller har gått igenom nybörjarboken Latin - en introduktion, om du är osäker på om nivån passar dig kan du kontakta läraren på e-post georg.stenborg@folkuniversitetet.se

Mål

Efter avslutad kurs kommer du att ha utökat ditt svenska och engelska ordförråd, förutom ökad förståelse för de romanska språken som ju direkt härrör från latinet. Du kommer också att få en grammatisk överblick och kan med hjälp jämförelser med svenska, engelska och andra språk kunna förstå språks uppbyggnad. Ett vidgat perspektiv på hur vi kan se på samhället idag nås också genom studiet av historiska texter.

Kursinnehåll

Med hjälp av kunskaper i grammatik, satslära och morfologi tittar vi närmare på och reflekterar kring kortare avsnitt från ett urval av latinska originaltexter från olika epoker; såväl prosa som poesi. Bevingade ord, historieskrivning samt latinet inom olika vetenskaper blir också behandlade.

Arbetssätt

Uppgifter och egen läsning kan komma att fungera som förberedelser inför sammankomsterna. Gruppens önskemål vägs också in.

Kursledare

Georg Stenborg

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Tid
12 sep 2022 - 14 nov 2022
Må 17:30 - 19:00
Tillfällen
10
Plats
Kungstensgatan 45, 11359 Stockholm
Visa på karta
Studietimmar
20
Kurs-ID
1140672
Pris
2375 kr