Latin nybörjare - A1 del 1

Plats Södertälje

Det här är en kurs i latin för dig som inte har några förkunskaper. Du har ett allmänintresse för språk och kulturhistoria. Kursen ges av vår professionella lärare på Folkuniversitetet..

Boka kursen nu
Vi studerar klassiskt latin och det är med kunskaper i det vi kan studera latinska originaltexter

Förkunskaper

Det här är en kurs för dig som inte har några förkunskaper i Latin. .

Mål

Efter avslutad kurs kommer du att ha utökat ditt svenska och engelska ordförråd, förutom ökad förståelse för de romanska språken som ju direkt härrör från latinet. Du kommer också att få en grammatisk överblick och kan med hjälp jämförelser med svenska, engelska och andra språk kunna förstå språks uppbyggnad. Ett vidgat perspektiv på hur vi kan se på samhället idag nås också genom studiet av historiska texter.

Kursinnehåll

Med hjälp av kunskaper i grammatik, satslära och morfologi tittar vi närmare på och reflekterar kring kortare avsnitt från ett urval av latinska originaltexter från olika epoker; såväl prosa som poesi. Bevingade ord, historieskrivning samt latinet inom olika vetenskaper blir också behandlade.

Kursupplägg

Undervisningen sker huvudsakligen på latin och fokus ligger på muntlig kommunikation. Vi utgår från praktiska situationer och arbetar med par- och gruppövningar, hörförståelse och konversation. Du förväntas vara aktiv på lektionerna och har goda möjligheter att påverka kursens innehåll och upplägg. Räkna med några timmars hemarbete mellan kurstillfällena.

Lärare

Din lärare har latin som modersmål eller har bott en längre tid i ett land där man talar latin. Pedagogen har i regel en akademisk examen och goda pedagogiska kunskaper som ligger till grund för en omväxlande och stimulerande undervisning.

Kurslitteratur

Du använder modern kurslitteratur som innehåller övningar i alla språkfärdigheter: läsa, höra, skriva och tala. Kurslitteratur ingår inte i priset för kursen. Information om vilken bok du ska använda och var du kan köpa den följer vanligtvis med kallelsen till kursen.

Kursledare

Gabriele Garibaldi

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Södertälje

info.sodertalje@folkuniversitetet.se

Tid
27 sep 2022 - 15 nov 2022
Ti 19:30 - 21:00
Tillfällen
8
Plats
Storgatan 3, 15172 Södertälje
Visa på karta
Studietimmar
16
Kurs-ID
1141921
Pris
1600 kr