Latin Nästan Nybörjare Distans Live

Plats Lund

Lär dig Latin på Folkuniversitetet! Hur har latinet påverkat dagens europeiska språk? Vi tittar på kulturhistoria och kopplingen till de moderna språken italienska, franska och spanska. Gratissimum!

Boka nu

Förkunskaper

Det här är en kurs för dig som är nästan nybörjare.

Mål

Efter kursen har du en del av kunskaperna i latin på nivå A1 enligt Europarådets referensram för språk. Du har ökat din förståelse för latin och dess påverkan på italienska, franska och spanska.

Kursinnehåll

Latin är ett indoeuropeiskt språk och moderspråk till alla romanska språken i Europa. Även i de germanska språken kan man spåra influenser från latinet. Kursen fokuserar på kulturhistorien och sambanden mellan olika europeiska språk.

Kursupplägg

Kursen kan följas med fysisk närvaro eller online. Kursen följer direktmetoden vilket innebär: Latinstudier brukar innebära att det går långsamt och indirekt. Man närmar sig språket genom grammatik- och historiefördjupningar. När latinet studeras enligt direktmetoden/naturmetoden börjar man med en ganska lång text som blir begriplig med hjälp av karta och bilder. Hela boken är därför på latin, även grammatikstudierna.
Du förväntas vara aktiv på lektionerna och har goda möjligheter att påverka kursens innehåll och upplägg. Räkna med några timmars hemarbete mellan kurstillfällena.

Kursledare

Kursledaren har magisterexamen i historia, i teologi och i italienska, det moderna språk som ligger närmast latin.

Kurslitteratur

Kurslitteratur ingår inte i priset för kursen. Kursen använder sig av Familia Romana. Information om vart du kan köpa den följer vanligtvis med kallelsen till kursen eller ges vid första kurstillfället.

Behöver du ett annat upplägg? Hör av dig! Vi tar fram skräddarsydda lösningar för alla typer av undervisning.

Du når oss på:
046-19 77 00
kundservice.syd@folkuniversitetet.se

Kursledare

Andreas Dahlgren

"Latinet gör det inom humanvetenskaperna som matematiken gör inom naturvetenskapen: att man känner sig hemma."

Jag kommer från Skånes huvudstad Malmö. Men det har inte alltid varit så; mina tre första levnadsår tillbringade jag i Stockholm, så ur skånsk synvinkel är jag nästan en utlänning. 

Mitt favoritspråk är latin och den tillhörigheten har jag genom min italienska mor. I Italien var det till för ett antal år sedan obligatoriskt redan i grundskolan att studera latin. Det var i sådana böcker, avpassade för högstadieelever och med en approach såsom om latin var en italiensk dialekt, som jag trädde in i de klassiska språkens värld, sedd ur en pojkes ögon. 

I latinet finner man grammatiken som ”ren vetenskap”, förutom att alla grammatiska uttryck är av latinskt ursprung. Ja, många latinister skulle nog säga, att det enda nödvändiga språket är latin; med latinet som gemensamt europeiskt språk, som ju inte är något folks egna språk, minimeras riskerna att inte förstå varandra. 

Uttalet är lätt och betoningsreglerna konsekventa. Latinet gör det inom humanvetenskaperna som matematiken gör inom naturvetenskapen: att man känner sig hemma.

Folkuniversitetet är förberedelsestället för att träda in i de lärdes värld, antingen bildligt eller rent konkret genom att på sikt resa till ett latinseminarium. 

VADE MECUM! (Gå med mig!)

Andreas Dahlgren

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Lund

kundservice.syd@folkuniversitetet.se

Kursperiod
27 jun 2024 - 27 aug 2024
Tisdag, Torsdag
Antal tillfällen
9
Första tillfället
tor 27 jun 2024 kl 17:15-18:45
  • tor 4 jul 2024 kl 17:15 - 18:45
  • tor 11 jul 2024 kl 17:15 - 18:45
  • tis 16 jul 2024 kl 17:15 - 18:45
  • tor 25 jul 2024 kl 17:15 - 18:45
  • tor 1 aug 2024 kl 17:15 - 18:45
  • tor 8 aug 2024 kl 17:15 - 18:45
  • tor 15 aug 2024 kl 17:15 - 18:45
  • tor 22 aug 2024 kl 17:15 - 18:45
  • tis 27 aug 2024 kl 17:15 - 18:45
Studietimmar
18
Kurs-ID
407291
Pris
2595 kr