Latin Nybörjare

Plats Göteborg

Latin finns både i vårt dagliga tal och i mer specialiserade sammanhang. Med kunskaper i latin når du större förståelse för dagens moderna språk och i situationer där latinet än idag lever.

Boka kursen nu

Latin är ett indoeuropeiskt språk inom språkgruppen italiska språk. Under århundradenas lopp har latinet förändrats och man talar därför bland annat om klassiskt latin och medeltidslatin. När man pratar om vulgärlatin syftar man på den variant som folket talade och så småningom utvecklades till de romanska språken. Numera när man pratar om latin utan närmare specifikation är det oftast klassiskt latin man syftar på och det är med kunskaper i det vi kan studera latinska originaltexter.

Förkunskaper
Det här är en kurs för dig som inte har studerat latin tidigare men också för dig som någon gång gjort det och vill se på sitt latin med nya ögon.

Mål
Efter avslutad kurs kommer du att ha utökat ditt svenska och engelska ordförråd, förutom ökad förståelse för de romanska språken som ju direkt härrör från latinet. Du kommer också att få en grammatisk överblick och kan med hjälp jämförelser med svenska, engelska och andra språk kunna förstå språks uppbyggnad. Ett vidgat perspektiv på hur vi kan se på samhället idag nås också genom studiet av historiska texter.

Kursinnehåll
Med hjälp av kunskaper i grammatik, satslära och morfologi tittar vi närmare på och reflekterar kring kortare avsnitt från ett urval av latinska originaltexter från olika epoker; såväl prosa som poesi. Bevingade ord, historieskrivning samt latinet inom olika vetenskaper blir också behandlade.

Arbetssätt
Uppgifter och egen läsning kan komma att fungera som förberedelser inför sammankomsterna. Gruppens önskemål vägs också in.

Kurslitteratur
Information om vilken litteratur och var du kan köpa den medföljer kallelsen till kursen.

Kursledare

Ylva Skoglund

– Vi lär oss saker tillsammans och språk öppnar hela tiden dörrar till ny kunskap och möten med människor.

Mitt intresse för språk, världen och människorna som lever i den har länge varit en stor del av mitt liv. Efter många resor i den spansktalande världen flyttade jag därför från min hemort Kilafors hit till Göteborg för att läsa till ämneslärare i spanska, latin och svenska som andraspråk. Idag undervisar jag i dessa ämnen på Folkuniversitetet och jag kunde inte ha valt ett roligare yrke. Nu får jag sprida mitt intresse för språk och grammatik, kultur och människomöten – samtidigt som jag själv lär mig av deltagarna i mitt klassrum, varje dag.

Även om det är mitt uppdrag som lärare att undervisa och dela med mig av kunskap går det inte nog att beskriva hur viktig du som kursdeltagare och individ är för mig. Vi lär oss saker tillsammans och språk öppnar hela tiden dörrar till ny kunskap och möten med människor. Med latinet som grund reser vi inte heller bara över nationsgränser i våra språkstudier, utan också genom språkens och människans utveckling över tid.

Ylva Skoglund

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet Göteborg språk. Tel: 031 - 10 65 10

kurs.goteborg@folkuniversitetet.se

Tid
17 nov 2022 - 29 dec 2022
To 17:30 - 19:00
Tillfällen
8
Plats
Norra Allégatan 6, 40317 Göteborg
Visa på karta
Studietimmar
16
Kurs-ID
1139989
Pris
1625 kr