Italienska nybörjare - A1 del 1, Västerås

Plats Västerås

Det här är en nybörjarkurs i italienska. Det här är den första kursen i italienska språket nivå A1. Du lär dig att klara av fler enkla vardagssituationer och du kan redan efter ett par tillfällen säga enkla fraser på italienska.

Kursen är fulltecknad!
Är du intresserad av att medverka, kontakta oss på info.vasteras@folkuniversitetet.se

Du lär dig att klara enkla vardagssituationer som att fråga om vägen och presentera dig. Efter bara ett par kurstillfällen kan du säga några meningar på italienska

Förkunskaper
Det här är en kurs för dig som inte har läst italienska tidigare

Mål
Efter kursen har du en del av kunskaperna i italienska på nivå A1 enligt Europarådets referensram för språk. När du har uppnått nivå A1 kan du presentera dig själv och fråga andra om deras namna och var de bor. Du kan förstå och använda enkla ord och fraser som rör dina behov eller konkreta vardagssituationer. Du kan samtala med någon som talar långsamt och tydligt

Kursinnehåll
På kursen får du lära dig:
vanliga ord och enkla fraser
Ställa enkla frågor och förstå enkla svar
grundläggande grammatik
tala och skriva på italienska om enkla ämnen
kultur och samhällsliv där språket talas

Kursupplägg
Undervisningen sker huvudsakligen på italienska och fokus ligger på muntlig kommunikation. Vi utgår från praktiska situationer och arbetar med par- och gruppövningar, hörförståelse och konversation

Kurslitteratur
Du använder modern kurslitteratur som inehåller övningar i alla språkfärdigheter: läsa, höra, skriva och tala. Kurslitteratur ingår inte i priset för kursen. Mer information om kurslitteratur ges i samband med det första kurstillfället.


Kursledare

Renee Ståhle

Har du frågor?

Kontakta Katarina Andersson

katarina.a@folkuniversitetet.se

Tid
28 sep 2022 - 30 nov 2022
On 16:45 - 18:15
Tillfällen
10
Plats
Smedjegatan 9-11, 72213 Västerås
Visa på karta
Studietimmar
20
Kurs-ID
1138673
Pris
1525 kr