Kurser i italienska

Italienskan är ett vackert klingande språk. Lär dig förstå och tala italienska. Vi har många olika kurser i italienska. Din lärare kommer från Italien och kan därmed berätta mycket roligt om språket och landet Italien.

Italienska. Kvinna vid grönsaksstånd.

Italienska är ett romanskt språk som härstammar från latinet. Det talas idag av drygt 60 miljoner människor i Italien, delar av Schweiz samt av grupper i Kanada och Argentina. Dessutom talas språket i länder som förr stått under italienskt styre, till exempel Somalia, Eritrea och Libyen.

Benvenuti al corso di italiano. Buono studio!

Vilken nivå ska jag välja?

Italienska. Kvinna vid grönsaksstånd.


169 resultat

169 resultat

Italienska nybörjare - A1 del 1

Italienska nybörjare A1 del 1

Italienska nybörjare - A1 del 1

Italienska nybörjare - A1 del 1

Italienska nybörjare - A1 del 1

Italienska nybörjare - A1 del 1

Italienska A1 del 3

Italienska A2 del 1, Västerås

Italienska B1 del 1

Italienska B2 del 1- forts. Distans Live