Italienska konversation, Västerås

Plats Västerås

Det här en konversationskurs på A2/B1 nivå där du får öva på att tala mer korrekt Italienska.

Boka kursen nu
Anpassning av undervisningen med anledning av Corona
Den här kursen kan eventuell komma att starta via distans/online beroende på myndigheternas rekommendationer. Om det är möjligt med fysiska lektioner så har vi små grupper i stora klassrum och följer de rekommendation som Folkhälsomyndigheten har vid tidpunkten för kursen. Startar kursen via distans så kommer kursen att övergå till fysiska lektioner så fort det är möjligt igen och ni får då besked av er kursledare.

Vill du bli bättre på att tala italienska? Det här är en kurs för dig som befinner dig på A2 nivå och eftersträvar att nå nivå B1.

Förkunskaper

Kursen passar dig som befinner dig på nivå A2/B1 enligt Europarådets nivåskala och som har vilande kunskaper i italienska som inte använts så flitigt. Du bör känna igen dig i följande beskrivning, jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållande och vardagliga situtationer och du kan kommunicera i enkla sammanhang.

Mål

Efter kursen talar du en mer korrekt italienska och har utvecklat ditt ordförråd med praktiska ord genom en blandning av aktuella teman och ämnen.

Kursinnehåll

Vi tränar konversation och gör muntliga övningar samt arbetar med ordförrådet för att få ett mer varierat språk. Vi går också igenom vanliga språkliga misstag och hur du talar en mer korrekt italienska.

Kursupplägg

Fokus ligger på att öva din förmåga att delta i samtal och diskussioner om vardagliga händelser. Du får arbeta med att göra ditt tal säkert, flytande och naturligt.

Kurslitteratur

Information om eventuella kurslitteratur ges i samband med första kurstillfället. Kursmaterial ingår ej i kursavgiften.

Kursledare

Federica De Sanctis

Har du frågor?

Kontakta Katarina Andersson

katarina.a@folkuniversitetet.se

Tid
17 mar 2021
On 18:00 - 19:30
Tillfällen
6
Plats
Smedjegatan 9-11, 72213 Västerås
Visa på karta
Studietimmar
12
Kurs-ID
1089832
Pris
930 kr