Engelska A2

Plats Växjö

Våga prata engelska med hjälp av den här kursen i Växjö!

Boka kursen nu

Förkunskaper

Det här är en kurs för dig som har kunskaper i engelska motsvarande A1*. Du kan redan känna igen enklare fraser, berätta kortfattat om dig själv och kommunicera med någon som talar långsamt och tydligt.

Kursupplägg

Undervisningen sker huvudsakligen på engelska och fokus ligger på muntlig kommunikation. Du förväntas vara aktiv på lektionerna och har goda möjligheter att påverka kursens innehåll och upplägg. Räkna med några timmars hemarbete mellan kurstillfällena.

Mål

Målet för kursen är engelska på nivå A2* enligt Europarådets referensram för språk. När du har uppnått nivå A2 kan du förstå och använda ord och fraser som har att göra med vardagliga situationer som att handla, fråga om vägen eller beskriva din familj och dina levnads- och yrkesförhållanden.

Kursledare

Folkuniversitetets kursledare undervisar i sitt modersmål.

Kurslitteratur

Kurslitteratur ingår inte i priset för kursen. Information om vilken bok du ska använda och var du kan köpa den följer vanligtvis med kallelsen till kursen eller ges vid första kurstillfället.

* Läs mer om kursnivåer

Kursledare

Shirley Richardson-Willstedt

Har du frågor?

Kontakta Anita Fransson

anita.fransson@folkuniversitetet.se

Tid
13 sep 2022 - 01 nov 2022
Ti 17:00 - 18:30
Tillfällen
8
Studietimmar
16
Kurs-ID
1137420
Pris
1395 kr