Engelska A2 en dag i veckan

Kurser för dig som redan har läst lite engelska. Kurserna går en dag i veckan.

With a union jack umbrella, at Piccadilly Circus, London. England.

Vi utgår från praktiska samtalssituationer och tränar engelska i meningsfulla sammanhang. Målsättningen är att kunna samtala och hantera de flesta situationer i vardagslivet.

Vilken nivå ska jag välja?

With a union jack umbrella, at Piccadilly Circus, London. England.