Arabiska B2 del 4

Det här är den fjärde kursen i arabiska på nivå B2.

Arabiska, flicka med mobiltelefon

Förkunskaper

Det här är en kurs för dig som har läst arabiska B2 del 3 eller på annat sätt fått motsvarande kunskaper. Du kan oförberett delta i vardagliga samtal på tyska, länka ihop fraser och förklara dina åsikter.

Mål

Målet för nivå B2* är att du kan förstå huvuddragen i komplexa texter på tyska och samtalar nästan obehindrat om olika ämnen.

Kursinnehåll

På kursen får du lära dig:

  • fackuttryck
  • samtala fritt och ledigt
  • förklara dina ståndpunkter
  • argumentera i problemsituationer

Kursupplägg

Undervisningen sker huvudsakligen på arabiska och fokus ligger på muntlig kommunikation. Du utvecklar också förmågan att läsa och skriva. Du förväntas vara aktiv på lektionerna och har goda möjligheter att påverka kursens innehåll och upplägg. Räkna med några timmars hemarbete mellan kurstillfällena.

Lärare

Din lärare har arabiska som modersmål eller motsvarande kunskaper. Läraren har i regel en akademisk examen och goda pedagogiska kunskaper.

Kurslitteratur

Kurslitteratur ingår inte i priset för kursen. Information om vilken bok du ska använda och var du kan köpa den följer vanligtvis med kallelsen till kursen.

* Läs mer om kursnivåer

Arabiska, flicka med mobiltelefon

1 resultat

1 resultat