Kurser i arabiska

Idag vill allt fler gå en kurs i arabiska och många har nytta av att kunna språket i sitt arbete. Arabiska är ett stort språk och talas av omkring 270 miljoner människor.

Kurs i arabiska

Arabiska är ett av de semitiska språken, där även hebreiskan ingår. Från nuvarande Saudiarabien spreds språket över världen i samband med erövringarna på 600- och 700-talen. Språket har influerat många andra, och vårt siffersystem kommer ursprungligen från arabiskan.

Det finns tre typer av arabiska: den moderna, standardiserade arabiskan (som används i tidningar och nyheter), den klassiska arabiskan och de dialektala varianterna.

Vilken nivå ska jag välja?

Kurs i arabiska


""

34 resultat

34 resultat