#Vimåsteprata: Den koloniala demokratins arv

Plats Uppsala

Vem får vara demokratins subjekt? Och hur kan vi förstå begrepp demokrati utifrån dess koloniala historia?

Boka kursen nu
Som flera historie- och kulturteoretiska forskare har påmint om, sågs de folk som Europas kolonisatörer förslavade och exploaterade inte som (fullvärdiga) människor. Som vi vet, betraktades förslavade afrikaner som handelsvaror. Vad i denna rasistiska världsordning har överlevt, och på vilka sätt? Hur hänger gårdagen och dagens demokratidiskussioner samman med åminnelsen av det svenska slaveriets upphörande den 9:e oktober 1847?

I sin kortföreläsning tar Ylva Habel avstamp ur kolonialismens globala historia för att synliggöra några av de problem som dröjt kvar i vardagliga och politiska diskussioner om demokrati och demokratiska värderingar. Vilka samhällsgruppers demokratiska strävanden ryms inom det offentliga samtalet om demokrati? När och på vilka sätt får svarta i Sverige framträda som svensk demokratis subjekt?

Föreläsningen är en del av #Vimåsteprata och genomförs med ekonomiskt stöd från Folkuniversitetsföreningen.

Har du frågor?

Kontakta Katja Byström

katja.bystrom@folkuniversitetet.se

Tid
09 okt 2021 - 09 okt 2021
Lö 12:30 - 13:00
Tillfällen
1
Studietimmar
1
Kurs-ID
1109527
Pris
0 kr