Demokratins utmaningar

Plats Umeå

En unik fortbildning om hotet mot demokratin. Här går vi igenom demokratins framväxt och grundtankar och hur radikalisering kan leda till konflikt och brottslighet.

Boka kursen nu
En ny och unik utbildning inom demokrati, dess framväxt, värderingar och hot, som ett stöd i ett förebyggande arbete mot radikalisering. Kursledare är Lena Berggren, docent i historia och excellent lärare vid Umeå universitet

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som jobbar inom gymnasieskolan, socialtjänsten, rättsväsendet (polis, åklagare, domstolar, kriminalvården m.fl.) hälso- och sjukvården eller är verksam som politiker. Ni som i arbete och förtroendeuppdrag ska försvara demokratin och som kan komma i kontakt med radikaliserade miljöer eller individer. Gruppens bredd bidrar till stärkt lokal samverkan.

Kursens innehåll

Här ges fördjupade kunskaper om bland annat:
  • demokratins framväxt och dess institutioner
  • hot och utmaningar mot demokratin
  • våldsbejakande radikalisering och brottslighet
  • demokratiskydd och förebyggande arbete
Vi beskriver hur radikala miljöer fungerar, hur radikalisering kan gå till samt vad forskningen säger om varför radikalisering kan uppstå
.

Kursens upplägg

Kursen består av föreläsningar med gruppdiskussioner och enskilt arbete. Kursen omfattar totalt 30 timmar, fördelat enligt följande:

  • 20 timmar i schema (en heldag och tre halvdagar). Består av föreläsningar med gruppdiskussioner. Här ges fördjupade kunskaper och möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagare från olika samhällssektorer. Föreläsningarna hålls huvudsakligen av Lena Berggren, men ytterligare experter med specialkunskaper kan komma att bjudas in.
  • 10 timmar enskilt arbete. Består av läsning av litteratur samt en enklare fördjupande uppgift som redovisas skriftligt och muntligt.

Syfte

Syftet är att ge ett stöd i förebyggande arbete mot radikalisering som bottnar i en demokratifrämjande utgångspunkt.

Teman och innehåll

1. Vad är demokrati? (Kursdag 1)
Demokratins historia Olika typer av demokratiska system Demokratiska institutioner Rättsstatens framväxt och funktion Demokratiska värderingar, finns det?

2. Hot och utmaningar mot demokratin (Kursdag 1)
Kan demokrati pausas? Värderingsmässiga utmaningar Striden om demokratins kärnbegrepp Friheter, rättigheter och skyldigheter Fakta, åsikter och konspirationer
3. Potentiellt våldsbejakande radikala miljöer (Kursdag 2)
Vad är egentligen radikalt och varför blir det radikala ibland en utmaning för demokratin?
Hur fungerar radikala miljöer? Religiös och politisk radikalisering – likheter och skillnader Radikalisering och brottslighet.
4. Radikaliseringsprocesser (Kursdag 3)
Hur kan radikalisering gå till? Vad kan radikalisering bero på? Hur kan radikalisering motverkas – och varför är detta viktigt?
5. Demokratiskydd och förebyggande arbete (Kursdag 4)
Hur kan demokratin stärkas och varför är detta viktigt? Goda exempel Hur arbetar vi vidare lokalt?

Kursdatum

Kursen genomförs i januari – februari 2022.
Datum:
19/1 heldag 26/1, 2/2 samt 16/2 eftermiddagar

Plats

Folkuniversitetets lokaler, Nygatan 43 i Umeå.

Pris

4 900kr exkl. moms

Kursledare

Lena Berggren

Lena Berggren är docent i historia vid Umeå universitet och har stor erfarenhet av folkbildande och populärvetenskapligt arbete även utanför universitetet.

Lena Berggrens doktorsavhandling presenterar svensk antisemitism under mellankrigstiden år 1999 och Lena är idag en av Sveriges mest kunniga experter på fascism och andra former av radikalnationalism.

Lena undervisar bland annat på lärarutbildningen och polisutbildningen och har utvecklat kurser om nationalism, rasism, politiskt våld och demokratins historia. Hon har även varit verksam som lärare vid University of California Los Angeles (UCLA), verkat som gästforskare vid Oxford Brookes University i Storbritannien och är utsedd till excellent lärare vid Umeå universitet.

Utanför universitetet har Lena bland annat i samarbete med serietecknaren Kalle Johansson gjort ett seriealbum om fascism som finns översatt till flera språk, deltagit i ett teaterprojekt om demokrati, medverkat som expert i radio och TV och skrivit i bland annat Västerbottens-Kuriren och Svenska Dagbladet.

Har du frågor?

Kontakta Martin Höög

martin.hoog@folkuniversitetet.se

Tid
19 jan 2022 - 16 feb 2022
Tillfällen
4
Studietimmar
30
Kurs-ID
1113845
Pris
4900 kr