"Underdånig var hon inte"

Plats Uddevalla

Föreläsningen tar upp de olika förhållandena i kvinnors och mäns liv i kustorter i Bohuslän, där fiske har varit den främsta inkomstkällan.

Boka nu

Tiden sträcker sig från slutet av 1800-talet fram till andra världskriget. Männen bodde långt hemifrån en stor del av året på grund av sitt djuphavsfiske väster om Norge. Kvinnorna stannade hemma tillsammans med barn.

De utvecklade en betydande självständighet. Detta stärkte deras ställning i hemmet. De områden som männen hade ansvaret för hemma hade anknytning till havet, det vill säga båthuset, båten och hamnen. Män och kvinnor undvek att blanda sig i varandras uppgifter.

Möt Anders Gustavsson, professor i etnologi. Medlem i Strömstad Akademi.

Strömstad akademi erbjuder sedan 2008 aktiva forskare en akademisk hemvist, som gör det möjligt att fortsätta forska efter 67 års ålder. Akademins drygt 100 medlemmar, både äldre och yngre, skapar tillsammans en gedigen kunskapsbank av vetenskaplig kompetens och beprövad erfarenhet inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknologi och medicin.

Föreläsningen är ett samarbete mellan Folkuniversitetet, Strömstads Akademi och Bohusläns museum.

Föreläsningen arrangeras med stöd av Folkuniversitetsföreningen.

OBS! Begränsat antal platser. Anmälan krävs.

Med reservation för ändringar.

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Trollhättan

info.trollhattan@folkuniversitetet.se

Kursperiod
21 nov 2023 - 21 nov 2023
Tisdag
Antal tillfällen
0
Första tillfället
tis 21 nov 2023 kl 18:30-19:30
Plats
Museigatan 1, 45150 UDDEVALLA
Visa på karta
Studietimmar
1
Kurs-ID
302215
Pris
0 kr