"Varumärket" Sverige

Plats Uddevalla

innehåller mest jämställdhet i Norden

Boka kursen nu

Trots att jämställdhet mellan könen är viktigt i alla de nordiska länderna betonas det i olika stor utsträckning på ländernas officiella webbplatser, visar en jämförande studie. Jämförelsen visar också att de nordiska länderna helst använder sina egna ”varumärken” för att marknadsföra sig och inte ett gemensamt ”nordiskt” som Nordiska ministerrådet förordar.

Under lång tid har världens blickar varit riktade mot Norden och den nordiska modellen. Den traditionella bilden av den nordiska modellen är en välfärdsstat som kännetecknas av en stor offentlig sektor som förser sina medborgare med generösa bidrag, välfärdstjänster och ett socialt skyddsnät. Under senare tid har svenska myndigheter arbetar med Sverigebilden som ett ”varumärke” och jämställdhet mellan könen har blivit en framträdande faktor.

Hur ser detta varumärke ut, i jämförelse med våra nordiska grannar? Vad innebär det att främja Sverigebilden som ett ”varumärke”? Hur används den feministiska utrikespolitiken i arbetet med det nationella varumärket? Detta är frågor som berörs i föreläsningen.

Föreläsare, Ann Towns, professor i statsvetenskap.Föreläsningen arrangeras med stöd av Folkuniversitetsföreningen.

OBS! Begränsat antal platser. Anmälan krävs.

Med reservation för ändringar.

Har du frågor?

Kontakta Janette Lindfors

janette.lindforss@folkuniversitetet.se

Tid
10 maj 2022 - 10 maj 2022
Ti 18:00 - 19:00
Tillfällen
1
Plats
Museigatan 1, 45119 Uddevalla
Visa på karta
Studietimmar
1
Kurs-ID
1122760
Pris
0 kr