Valet 2022 i ljuset av svenskt väljarbeteende

Plats Trollhättan

Presentationen kommer att med hjälp av upp till 60 år långa tidsserier över svenskt väljarbeteende och väljaropinion belysa de stora, men gradvisa, förändringarna som skett och hur den utvecklingen spelar roll inför valet 2022.

Boka kursen nu

Mer specifikt kommer föreläsningen att beröra fyra huvudsakliga frågor.

Hur ser de långsiktiga trenderna i svenskt väljarbeteende ut när det gäller till exempel valdeltagande, förtidsröstning och väljarrörlighet?

Hur har den svenska opinionen utvecklats över tid när det gäller nyckelindikatorer som bedömningar av den svenska ekonomin respektive den svenska demokratin?

Hur ser väljaropinionen ut när det gäller politiska frågor, viktiga samhällsproblem och önskeregeringar?

Hur ser det aktuella opinionsläget ut inför valet den 11 september?

Föreläsare
Maria Solevid, docent och universitetslektor i statsvetenskap Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

Föreläsningen bygger på svensk och internationell statsvetenskaplig forskning och baseras i huvudsak på offentlig statistik respektive enkätdata från Statistiska Centralbyrån (SCB), Den svenska valundersökningen (GU/SCB 1956–2018) och SOM-institutet (1986–2018, GU).

Föreläsningen arrangeras med stöd av Folkuniversitetsföreningen.

OBS! Begränsat antal platser. Anmälan krävs.

Med reservation för ändringar.

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet Trollhättan. Tel: 0520 - 50 50 75

info.trollhattan@folkuniversitetet.se

Tid
29 aug 2022 - 29 aug 2022
Må 17:00 - 18:00
Tillfällen
1
Plats
Garvaregatan 15, 46130 Trollhättan
Visa på karta
Studietimmar
1
Kurs-ID
1133578
Pris
0 kr