Nyare perspektiv på tidningspressens historia

Plats Örebro

För att delta på detta arrangemang krävs medlemskap i Örebro Senioruniversitet. Första dag för anmälan är onsdagen den 17 augusti.

Presentationen diskuterar nyare synsätt på mediernas och särskilt tidningarnas historia genom nedslag i konkreta exempel – från enkla provinsavisor, över monument i både brons och papper, till modern propaganda. Alltid med bäring på vår egen tid och belägenhet.

Patrik Lundell, professor i historia vid Örebro Universitet, forskar om mediernas historia. Han disputerade i idé- och lärdomshistoria på en avhandling om förändrade redaktörsideal från mitten av 1700-talet till mitten av 1800-talet. Därefter har han bland annat, som i boken Attentatet mot Hiertas minne, studerat hur den svenska pressen marknadsfört sig själv. Han har även undersökt protyska mediestrategier vid tiden för andra världskriget och gav tillsammans med ett par kolleger ut boken De intellektuellas förräderi?: intellektuellt utbyte mellan Sverige och Tredje riket. För närvarande tar han hjälp av algoritmer för att förstå textflödena inom 1800-talets dominerande kommunikationssystem och undersöker dess tröghet och viralitet, dess centrum och periferier. .

För mer information, kontakta Åke Olofsson 0706-36 60 55 eller mnoab@telia.com

Har du frågor?

Kontakta Åke Olofsson

Mnoab@telia.com

Tid
18 okt 2022 - 18 okt 2022
Ti 14:00 - 16:00
Plats
Kungsgatan 24, 70224
Visa på karta
Kurs-ID
1144849
Pris
150 kr