Profilering och positionering vid ORU

Plats Örebro

För att delta på detta arrangemang krävs medlemskap i Örebro Senioruniversitet. Dag och tid för arrangemanget är den 13 september. Feltryck i kursprogrammet. Första dag för anmälan är onsdagen den 17 augusti.

Profilering och positionering vid Örebro universitet

Örebro universitet är ett ungt och framgångsrikt lärosäte med stor bredd i forskning, utbildning samverkan och innovation. Sedan 2015 har universitet har ökat antalet anställda från ca 1300 till nästan 1700 personer idag. Antalet vetenskapliga artiklar har dubblerats och de flesta utbildningsprogram har högt söktryck och mycket god anställningsbarhet. Trots detta behöver universitetet bli bättre på att profilera och synliggöra sin verksamhet.
Föredraget kommer att ta upp olika aspekter av detta, särskilt i relation till regeringens s.k. profilområden.

Johan Schnürer är rektor för Örebro universitet sedan 1 juli 2016. Johan har grundutbildning i kemi, cellbiologi och mikrobiologi från Uppsala universitet. Han disputerade vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, år 1985 på en avhandling om marksvampars betydelse för kol- och kväveomsättning och är sedan år 2000 professor i mikrobiologi vid SLU.
Johans forskning har handlat om livsmedelsburna mikrosvampar och om deras interaktion med mjölksyrabakterier och propionsyrabakterier. Johan har mångårig pedagogisk erfarenhet, bland annat som kursledare under tio år för påbyggnadskurser inom livsmedels- och fodermedelsmikrobiologi samt för nordiska och svenska doktorandkurser i mikrobiologi.
Johan har flera patent och en av innovationerna från hans forskargrupp finns som en produkt för biologisk konservering i 20-talet länder.


För mer information, kontakta Ulf Jorner 0706-61 66 55 eller ulf.jorner@gmail.com

Har du frågor?

Kontakta Ulf Jorner

ulf.jorner@gmail.com

Tid
13 sep 2022 - 13 sep 2022
Ti 14:00 - 16:00
Plats
Kungsgatan 24, 70224
Visa på karta
Kurs-ID
1144841
Pris
150 kr