Samtalscirkel-Till bildningens försvar

Plats Karlstad

Vad händer med ett samhälle som överger tanken om att bildning kan hjälpa en människa att bli fri? En samtalscirkel utifrån Sverker Sörlins bok Till bildningens försvar.

Boka kursen nu

Målgrupp
Alla intresserade av demokrati-, kunskaps- och bildningsfrågor.

Mål
Syftet med samtalscirkeln är att fördjupa tankar kring bildning, kunskap och demokrati, dela perspektiv och fundera över bokens innehåll.

Innehåll
Cirkeln utgår ifrån boken Till bildningens försvar av idéhistorikern Sverker Sörlin. Bland bokens kapitel finns:

  • Den etiska miljön är skör och vi har makten att förstöra den
  • Att veta tillsammans
  • Bildningsresa
  • Fakta är inte bildning
  • Kunskapens dygder var också praktiker
  • Utan rädslan kan nationalismens budskap inte slå rot
  • Hur idéer verkar
  • Bildning är en egenskap hos samhället
  • Bildning är en politisk idé

Arbetssätt
Gruppen väljer själv hur den vill arbeta. Man kan välja att man förbereder sig inför varje träff genom att i förväg läsa ett eller flera kapitel.

Litteratur/material
Till bildningens försvar av Sverker Sörlin.

Kursen startar vid tillräckligt många anmälningar.

Medverkande

Carlgöran Holm

Tid
Meddelas senare
Må 18:00 - 20:30
Tillfällen
5
Plats
Drottninggatan 26, 65225 Karlstad
Visa på karta
Studietimmar
15
Kurs-ID
1054243
Pris
250 kr