Filosofikurser

Kurser i filosofi och närliggande områden. Anmäl dig till en kurs eller föreläsning om du är intresserad av filosofiska frågor, filosofins historia eller filosofins utveckling i olika delar av världen.

Ett konstverk i rum för kurser inom filosofi

Filosofi handlar om de livsfrågor som är av vikt för alla människor. Filosofin ger bildning - den medverkar till att den egna personligheten utformas. Målet för filosofi formulerades av Sokrates som "Känn dig själv!" Filosofihistorien är full av kända namn: Platon, Aristoteles, Descartes, Kant, Hegel, Kirkegaard, Marx, Sartre. Vad är det som egentligen gett dessa filosofer den status de har idag? Vad handlar t.ex. Platons idévärld om och varför ansågs denna teori så genomgripande när det begav sig? Vad menade Descartes med att man tänker, alltså är man?

Ett konstverk i rum för kurser inom filosofi

28 resultat

28 resultat

Filosofi – livet, döden och den stora gåtan

Filosoficirkeln, Carl-Göran Heidegren

Filosofi 1

Filosoficirkeln, Lennart Lindegren

Etik i kristider

Filosofi - meningen med livet

Filosoficirkeln, Johan Stenfeldt

Att skapa förutsättningar för en likvärdig förskola

Filosoficirkeln, Jonas Frykman och Orvar Löfgren

Filosoficirkeln, Charlotta Turner