Filosofikurser

Kurser i filosofi och närliggande områden. Anmäl dig till en kurs eller föreläsning om du är intresserad av filosofiska frågor, filosofins historia eller filosofins utveckling i olika delar av världen.

Ett konstverk i rum för kurser inom filosofi

Filosofi handlar om de livsfrågor som är av vikt för alla människor. Filosofin ger bildning - den medverkar till att den egna personligheten utformas. Målet för filosofi formulerades av Sokrates som "Känn dig själv!" Filosofihistorien är full av kända namn: Platon, Aristoteles, Descartes, Kant, Hegel, Kirkegaard, Marx, Sartre. Vad är det som egentligen gett dessa filosofer den status de har idag? Vad handlar t.ex. Platons idévärld om och varför ansågs denna teori så genomgripande när det begav sig? Vad menade Descartes med att man tänker, alltså är man?

Ett konstverk i rum för kurser inom filosofi

28 resultat

28 resultat

Antropocen och resonans: perspektiv från teologisk antropologi

Filosoficirkeln, Antje Jackelén

Filosoficirkeln, Inger Enkvist

Dödsnack med fika - samtalscafé i Bålsta

Filosoficirkeln, Germund Hesslow

Filosoficirkeln, Martin Dribe

Filosoficirkeln, Per Svensson

Filosofihistoria 3

Filosofi - meningen med livet

Samtalscafé om livet och döden