Filosofikurser

Kurser i filosofi och närliggande områden. Anmäl dig till en kurs eller föreläsning om du är intresserad av filosofiska frågor, filosofins historia eller filosofins utveckling i olika delar av världen.

Ett konstverk i rum för kurser inom filosofi

Filosofi handlar om de livsfrågor som är av vikt för alla människor. Filosofin ger bildning - den medverkar till att den egna personligheten utformas. Målet för filosofi formulerades av Sokrates som "Känn dig själv!" Filosofihistorien är full av kända namn: Platon, Aristoteles, Descartes, Kant, Hegel, Kirkegaard, Marx, Sartre. Vad är det som egentligen gett dessa filosofer den status de har idag? Vad handlar t.ex. Platons idévärld om och varför ansågs denna teori så genomgripande när det begav sig? Vad menade Descartes med att man tänker, alltså är man?

Ett konstverk i rum för kurser inom filosofi

26 resultat

26 resultat

Filosoficirkeln, Inger Enkvist

Anthropocene and resonance

Dödsnack med fika - samtalscafé i Bålsta

Filosofi - meningen med livet

Filosoficirkeln, Martin Dribe

Filosoficirkeln, Susanne Åkesson

Den existentiella allmänningen, om plats för livets samtal

Filosoficirkeln, Elien Dalman

Filosoficirkeln, Erik Hedling - inställd. Ersätts av Svante Nordin

Filosoficirkeln, Sölve Elmståhl