Mölndals Kvarnby SiG81

Plats Göteborg

Konsthantverk innefattar en mängd olika tekniker. Vi har välutrustade verkstäder för alla former av konsthantverk.

Boka kursen nu
Lars Gahrn guidar oss i Mölndals Kvarnby, en välbevarad kulturmiljö med bebyggelse från industrialiseringen under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Genom området rinner den dånande forsen, en kraftkälla som människor har utnyttjat sedan medeltiden.

Förr var Kvarnbyn ett samhälle med arbetsplatser, bostäder och kommunala inrättningar. Centrum var Gamla torget med kommunalhus, brandstation, bank, apotek, torghandel och butiker. Kvarnbyn är en kombination av bostäder och äldre industrimiljöer. När industrin expanderade i Mölndal, ökade också behovet av arbetarbostäder. Från mitten av 1800-talet upplät Rosendals fabriksbolag, dåvarande Papyrus, tomter till sina arbetare. Arrendet var några riksdaler per år. Detta blev Mölndals Kvarnby.

Mölndalsfallen och Kvarnbyn är själva ursprunget till Mölndals stad. Från medeltiden och framåt utnyttjades vattnets kraft till att driva kvarnar. Längre fram utvecklades ett industrisamhälle med papperstillverkning, textilindustri och oljeslageri. Kvarnbyn fick betydelse för Göteborgsregionens utveckling i stort.

Från mitten av 1800-talet började arbetarbostäder att byggas på bergssluttningarna kring forsen. Här finns även ännu äldre bebyggelse, i form av de gårdar som kvarnägarna lät uppföra. Mölndals Kvarnby är utpekat som ett kulturhistoriskt riksintresse.

Under vandringen berättar Lars Gahrn om samhället, industrierna och hur det kunde vara att leva här förr i tiden.

Samling utanför Mölndals museum vid forssidan, Kvarnbygatan 12, Mölndal

Värd: Elsa Rosenblad

Har du frågor?

Kontakta SiG Aktiviteter 031-100955

gsu.gbg@folkuniversitetet.se

Tid
07 apr 2020 - 07 apr 2020
Ti 11:00 - 12:00
Tillfällen
1
Kurs-ID
1044542
Fåtal platser kvar
Pris
100 kr