Bruksorten Jonsered SiG31

Plats Göteborg

För att delta i våra arrangemang måste du vara medlem i SiG. Boka nytt medlemskap på vår hemsida. Om du redan är medlem, boka arrangemanget här.

Hjördis Fohrman, född och uppvuxen i Jonsered, guidar oss runt i brukssamhället. Hon forskar för närvarande på framför allt de kvinnliga fabriksarbetarnas villkor. Samhället från mitten av 1800-talet är fullt av lokal historia och berättelser om mäns, kvinnors och barns arbete på fabriken.

Vi kommer att gå runt i samhället med dess gamla arbetarbostäder i tegel, Sveriges första radhus med tjänstemannabostäder, kyrkan, skolan liksom ålderdomshemmet och barnkrubban. Dessutom visas fabriksområdet med dess vackra tegelbyggnader och ett av Sveriges äldsta kraftverk.

Turen kommer att främst fokusera på dem som utförde det tunga arbetet på fabriken och i hemmen och som i generationer utgjorde arbetskraften på fabriken - kvinnor och män som direkt efter folkskolan fick börja på fabriken oavsett kön.

Pris: 125 kronor per person, guidad tur och kaffe, smörgås och kaka
Max: 8 personer. FHMs max antal deltagare vid allmänna sammankomster (Fullbokat)
Tid: 5 maj kl. 10.30-12.30 (avslutas med kaffe)
Plats: Samling vid Hembygdsföreningens lokaler på William Gibsons väg 1
Värd: Renée Danielsson
Tid
05 maj 2021 - 12 maj 2021
On 10:30 - 12:30
Tillfällen
1
Kurs-ID
1100474
Pris
125 kr