Stadsvandring med Pether Ribbefors SiG29

Plats Göteborg

För att delta i våra arrangemang måste du vara medlem i SiG. Boka nytt medlemskap på vår hemsida. Om du redan är medlem, boka arrangemanget här.

2021 är det inte bara Göteborg som firar jubileum. Det gör även Gustaf III. Innevarande år är det 275 år sedan han föddes och 250 år sedan han blev kung. Detta kommer att uppmärksammas på flera olika sätt i Stockholm och även i Göteborg, bland annat i samarbete mellan Senioruniversitetet och Sällskapet Gustaf III, https://sallskapetgustaf3.se/

Akademiledamoten Horace Engdahl föreläser den 26 april om Gustaf III som författare och Pether Ribbefors kommer i maj att guida oss genom 1700-talets Göteborg.

Vi börjar vid Tyska kyrkan, vars föregångare brann 1746 – samma år som kronprins Gustaf föddes. Därefter går vi runt kyrkan och blickar ut över Stora Hamnkanalen, där vi finner såväl Frimurarnas ordenshus som kommerserådet William Chalmers praktfulla hem, ritat av stadsarkitekten Carl Wilhelm Carlberg, kanske mest känd för lantegendomen Gunnebo.

År 1750 uppförde Svenska Ostindiska Kompaniet sin gula tegelbyggnad vid Norra Hamngatan –landets mest framgångsrika företag genom alla tider. Via Smedjegatan når vi ”Franska tomten” vid Packhusplatsen, som Gustaf III bytte mot den västindiska ön S:t Barthélemy! Samme kung tog några år senare över befälet från landshövdingen i stadens äldsta hus – Residenset – när fienden hotade 1788.

Via Lilla Torget och Magasinsgatan stiftar vi bekantskap med både industrialisten Jonas Alströmer och poeten Bengt Lidner, innan vi stannar vid den lilla Domkyrkobrunnen. Vattnet kom ursprungligen från ”Gustafs källa” i Kallebäck, invigd av konungen 1787. Vid Domkyrkan får vi också höra om Gustaf III:s gunstling, biskop Johan Wingård, vars kyrkliga karriär tog en oväntad vändning.

Vallgatan – Göteborgs Wall Street! – tar oss till Kaserntorget, ett märkligt stadsrum som minner om den tid då staden vimlade av soldater. Helt nära ser vi Carl Wilhelm Carlbergs enda bevarade ”typhus”, standardbebyggelse i Göteborg efter de förödande eldsvådorna kring sekelskiftet 1800. Vi tar trapporna upp till en annan bevarad märkesbyggnad, Drottning Kristinas jaktslott, som varken är ett slott eller har med drottning Kristina att göra, men som minner om 1700-talet. Avslutning vid Carlsporten i Kungsgatans mynning, där Göteborg tog slut och förstadsbebyggelsen vidtog. Kanske vill någon fortsätta Landsvägsgatan söderut på egen hand?

Pris: 160 kr per person inkl. moms
Max: 8 personer. FHMs max antal deltagare vid allmänna sammankomster (Fullbokat)
Tid: 6 maj kl. 10.00–12.00
Plats: Tyska kyrkans baksida, mot Köpmansgatan till.
Värd: Marianne Molander Beyer
Tid
06 maj 2021
To 10:00 - 12:00
Tillfällen
1
Kurs-ID
1100466
Pris
160 kr