Diplomerad grafisk designer, dag

Plats Göteborg

Om du vill få de mest effektiva verktygen och utveckla din kompetens inom grafisk design – då är denna diplomutbildning en utmärkt grund.

Boka kursen nu

Den här kursen planeras som vanligt med fysiska träffar. Om det vid kursens start inte skulle vara möjligt p g a den rådande pandemin så kommer kursen om möjligt att gå på distans. Då träffas gruppen med sin lärare på utsatt tid, men istället för att ses i våra lokaler håller vi den fysiska distansen och träffas online.

Målgrupp

Arbetar du som kommunikatör, administratör eller liknande och behöver en grafisk inriktning och kompetens i ditt arbete, eller vill du pröva på för att se om grafisk design är något för dig? Då är vi rätt val för dig!

Utbildningen vänder sig främst till dig som är intresserad men ännu inte har så stor erfarenhet av grafisk design. Om du redan har ett annat arbete kan mer kunskap på området öppna för nya karriärmöjligheter. Som egenföretagare är det även en stor fördel att kunna mer om grafisk design för att underlätta den egna verksamheten.

Detta är en utbildning för dig som vill bli säkrare i att skapa en genomtänkt design på egen hand. Du behöver inte ha några förkunskaper i ämnet. Med designprocessen som grund integrerar vi olika delar av designmetodiken: digitala verktyg, skissteknik, bild, typografi, layout, budskap och målgruppsanpassning.

Mål

Fokus för denna diplomutbildning är att ge dig verktyg för visuell kommunikation, perception och grafisk design. Du lär dig inte bara verktygen i Adobe-programmen utan också så mycket mer vad gäller tillämpningen. Detta gör att du själv kan bygga upp enklare grafiska produkter och trycksaker – från idéstadium till färdig produkt. Du skapar din portfolio under din termin hos oss och du hinner långt på kort tid.

Undervisningsform

Utbildningen består av föreläsningar, övningar och uppgifter i flera olika delkurser.

Våra lärare har en akademisk utbildning inom sina fackområden och en mångårig yrkeserfarenhet inom grafisk design, kommunikation och trycksaksproduktion. Detta gör att du får ta del av en stor kunskap inom respektive område. All undervisning är lärarledd vilket gör att du utvecklats snabbt i en mindre grupp med 10-15 deltagare.

Innehåll

Utbildningen är skräddarsydd och speglar både djup och bredd inom grafisk design med delkurser i praktisk och teoretisk design, färg och form, bilduttryck, typografi, layout, designmetodik, materialkunskap samt digitala verktyg.

Du lär dig också om hur seendet fungerar och om skissteknik. Det gör att du med hjälp av datorprogrammen kan skapa bra grafiska lösningar på ett effektivt sätt.

Exempel på uppgifter: Logotyp, trycksaksdesign och storformat som till exempel affisch.

Litteratur/material

Vid första tillfället går läraren igenom den kurslitteratur som kommer att användas under utbildningen.

Övrig information

Kursavgiften kan delbetalas under terminen mot en avgift på 100 kr. För dig som är Mac-användare: Våra IT- kurser ges i datorsalar där operativsystemet är Windows men det mesta i de programvaror kursen omfattar ser likadant ut i Mac.

Det krävs 75 procent närvaro i alla delämnen samt att alla uppgifter fullgjorts för att kunna få ut ett diplom efter kursens slut.

Huvudlärare

Christel Copp med huvudansvar för teoretisk design samt ytterligare lärare inom respektive delkurser.

Kursledare

Christel Copp

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet ArtCollege. Tel: 031 - 10 65 08

artcollege@folkuniversitetet.se

Tid
02 okt 2020 - 18 dec 2020
Fr 09:00 - 16:00
Tillfällen
12
Plats
Första Långgatan 16 B, 41328 Göteborg
Visa på karta
Studietimmar
96
Kurs-ID
1073653
Pris
19900 kr