Att köpa AI

Plats Malmö

Att införa AI kan öppna stora möjligheter i en verksamhet! Att implementera AI är dock som att anställa en kollega man inte riktigt känner och måste planeras med stor eftertanke. Kursen Att köpa AI, som ges i Malmö, fokuserar på momenten innan ett...

Boka kursen nu

Den här kursen riktar sig till dig som är ledare eller chef och som ställts inför frågan om hur AI kan bidra i verksamheten. Kursen ger dig kunskapsmässiga förutsättningar för att köpa och införa AI i en organisation.
Du lär dig värdera möjligheter, identifiera förutsättningar och planera ett införande och en livscykel. Utbildningen är case-baserad och kopplas till deltagarens egna förutsättningar, organisation och verksamhet.

Kursinnehåll

  • Vad är AI, och vad behöver jag det till?
  • Ansvar och ägandeskap?
  • Att uppfostra ditt AI
  • Kontinuerlig utveckling
  • Avveckling

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är ledare eller chef med medarbetare som har behov av ett effektivare arbetssätt eller som är specialist med minst fem års erfarenhet av administrativt arbete.

Mål

Kursens mål är att förstå vad AI är, vilka frågor som behöver ställas innan man köper AI och vilka förberedelser som behöver ske innan man startar ett projekt.

Arbetssätt

Kursen utgörs av föreläsningar och case-baserat arbete. Kursdeltagarna förväntas skapa sitt case och utveckla det inför varje föreläsning för att på så sätt få en verklighetsnära koppling mellan AI och den dagliga verksamheten.

Förkunskapskrav

Inga tekniska förkunskaper krävs. Dock krävs minst fem års arbetslivserfarenhet som gör att du kan relatera till kursinnehållet. Kursen kräver hög studiemotivation.

Studiematerial/Litteratur

Kurslitteratur meddelas vid första kurstillfället. Materialet kommer huvudsakligen att utgöras av webblänkar och vara en del i förberedelserna inför kommande tillfällen.

Kursintyg

Intyg utfärdas efter utbildningens slut för de deltagare som varit närvarande minst 75% av tiden och förutsatt att hela kursavgiften är betald.

Per Benteke

Det talas mycket om AI och vilken påverkan det kommer få på organisationer och samhälle. Det stämmer - när det väl är infört. Vägen dit är dock kantad av osäkerhet och denna kurs handlar om att skapa rätt förutsättningar för att köpa in AI för dig och din organisation.

Per har arbetat inom mjukvaruutveckling och tjänsteleverans sedan 2009. Parallellt med detta har han varit verksam som reservofficer. Han har varit verksam i såväl start-ups som mogna organisationer och alltid i ledande roller.

Vem är Per?

Per tycker om att omvandla visioner till verklighet, hitta människors faktiska behov och hjälpa dem att förverkliga sina ambitioner.


Per har 20 års erfarenhet inom analys och informationshantering inom mjukvaruutveckling och tjänsteleverans och har också arbetat som reservofficer. Han har arbetat med organisationer inom allt från icke-statliga till miljardföretag, bland andra Qlik, Sony, Lantmännen, 3M, Nordea, Purac och stat och kommuner.

Vision med lärandet

Pers mål är att kursdeltagarna ska nå en sådan nivå på kunskap om vad det innebär att köpa och införa AI i en organisation att de själva kan leda eller deltaga i ett sådant projekt på sin arbetsplats.

Deltagarna kommer kunna överföra utbildningen direkt på sitt dagliga arbete i och med att kursen innefattar deltagarnas egna case och förutsättningar. Detta kombineras med teoretiska moment och reflektioner.

Kursen fokuserar på momenten innan ett implementationsprojekt inom AI. Genom att förstå vilka frågor som måste besvaras och vilka förutsättningar som krävs innan ett införande kan vi få mer framgångsrika projekt.

Om man inte vet vad man ber om vet man inte vad man får.

Per Benteke

Har du frågor?

Kontakta Kursverksamheten i Malmö

kurser.syd@folkuniversitetet.se

Tid
14 apr 2020 - 12 maj 2020
Ti 09:00 - 10:30
Tillfällen
5
Studietimmar
10
Kurs-ID
1039626
Pris
7495 kr