Föräldraskap genom adoption

Plats Kristianstad

Denna utbildning riktar sig till dig som står inför en adoption. Kursen ger dig breda kunskaper om adoptivbarnens särskilda behov samt hur en adoption går till.

Boka kursen nu

För den som vill adoptera ett barn från utlandet är det obligatoriskt att ha genomgått en föräldrautbildning innan socialnämnden kan lämna medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption. Föräldrautbildningen är en obligatorisk del av adoptionsprocessen.

Mål

Deltagarna ska ges kunskaper om adoptivbarnens särskilda behov samt kunskap om hur en adoption går till. Deltagarna ska kunna känna igen och vara förberedda på olika situationer som kan uppstå under barnets uppväxt och vara införstådda med var de kan söka hjälp om svårigheter skulle uppstå. Deltagarna ska ges möjlighet att nå insikt i de särskilda krav som adoptivföräldraskapet ställer och göra en bedömning av sin egen förmåga och beredskap att kunna hantera dessa.

Innehåll

 • Internationell adoption
  Information om hur en adoption går till. Kännedom om lagstiftningar och konventioner som reglerar adoptioner.
 • Att bilda familj
  Om barns utveckling, behov och anknytningens betydelse. Förståelse för beteenden som kan bero på olika dysfunktioner i den tidiga ursprungsmiljön. Få insikt om vad jag som blivande förälder kan behöva reflektera över i min egen barndom.
 • Att adoptera
  Hur ett barn påverkas av att svikas tidigt i livet och adoptionstriangeln. Tillfälle ges att belysa adoptionen ur många synvinklar. Att förstå vilken påverkan ett barn får på alla som ingår i ens nätverk.
 • Vilka barn behöver en familj?
  Vilka barn är det som kan adopteras? Hälsorisker och funktionsnedsättningar som kan drabba barn till följd av brister i den tidiga miljön. Möjlighet till reflektion kring ens drömmar om ett barn
 • Resan till barnet och tiden efter
  Att få inblick i hur mottagandet av ett barn kan gå till. Hur kan man förbereda sig? Vad man ska tänka på under den första tiden? Kännedom om vilka reaktioner som kan förekomma hos både barnet men även hos en själv under den första tiden.
 • Att bli och vara en adoptivfamilj
  Hur kan tidiga brister och separationer påverka barnet? Att lära sig tolka olika beteenden hos barn och tips om vad man kan göra. Möjlighet att reflektera över vad man kan göra för att vara förberedd på "det värsta". Reflektioner över vad jag själv skulle tycka vara det svåraste och var man kan söka hjälp om man känner att det behövs. Insikter i faser som alla barn går igenom, men som kan vara extra känsliga för adopterade barn.

Arbetssätt

Kursledarens genomgångar varvas med övningar och stort utrymme lämnas för diskussioner i helgrupp eller små grupper. Filmvisning och gästföreläsning förekommer också som inslag i utbildningen. Kursintyg utfärdas efter kursens slut.

Kursledare

Våra kursledare har en bakgrund som beteendevetare, t ex socionomer eller psykologer, med erfarenhet av arbete med barn- och föräldrafrågor. Kursledarna har tystnadsplikt.

Kursupplägg

Kursen äger rum 30-31 januari samt 13-14 februari.

Övrig information

Det krävs att du som deltagare har goda kunskaper i svenska. Du ska kunna förstå kursledarens muntliga presentationer kring området adoption och själv kunna uttrycka idéer och åsikter i ämnet i diskussion med kursledaren och övriga deltagare. Kursen hette tidigare ”Föräldrautbildning inför adoption”.

Kompletterande prisinformation

Priset gäller per person.

Litteratur/Material

På regeringens uppdrag har MFoF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) i samråd med Socialstyrelsen tagit fram ett studiematerial för föräldrautbildningen. En länk till boken hittar du nedanför. Boken finns bara som digital version och ej i bokformat.
OBS! Du bör ha läst materialet till första kurstillfället.

Kursledare

Gunilla Bjärlestam

Gunilla har utvecklats mycket som gruppledare och tycker att det är roligt och stimulerande att leda grupper som är inriktade på personlig utveckling.

Gunilla Bjärlestam är socionom och Mental Tränare/Stresscoach utbildad vid Skandinaviska Ledarhögskolan. Hon har under drygt ett decennium arbetat med Mental Träning och personlig utveckling både i grupp och enskilt. Gunilla har varit ansvarig för grupprehabiliteringen tillsammans med hörselpedagog och där en stor del av innehållet har varit inriktat på Mental träning.

Gunilla har en konstnärlig ådra och ägnar sig åt olika hantverk. Hon slöjdar i olika material, inom textil blir det bland annat fritt broderi och tovning, inom metallslöjd skapar hon med järntråd i luffarslöjd.

Gunilla Bjärlestam

Har du frågor?

Kontakta Donatella Prete

donatella.prete@folkuniversitetet.se

Tid
30 jan 2021 - 14 mar 2021
Lö 09:30 - 15:30
Sö 09:30 - 15:30
Tillfällen
4
Plats
Föreningsgatan 1, 29133 Kristianstad
Visa på karta
Studietimmar
28
Kurs-ID
1089238
Pris
3495 kr