Barns rätt till hälsa - rättigheter, kropp, identitet och sexualitet

Plats Malmö

Välkommen till vår studiecirkel där vi utforskar hur vi kan arbeta med barn i åldern 4-10 års hälsa med fokus på rättigheter, kropp, identitet, sexualitet, samtycke och relationer. Vi strävar efter att skapa en inkluderande och trygg plattform där vi tillsammans kan utforska och fördjupa vår kunskap.

Boka nu

Bakgrund

I en värld där barn ständigt möter komplexa frågor om rättigheter, kropp, identitet, sexualitet, samtycke och relationer, är det av största vikt att vi som vuxna är rustade att vägleda barn på ett kompetent och riktigt sätt. Genom att tidigt i livet lära barn om dessa ämnen kan vi främja en hälsosam syn på sig själva och sin omgivning, vilket är avgörande för deras fysiska, psykiska och emotionella välmående.

Studiecirkeln hålls av föreningen Jämlikt.nu i samarbete med Folkuniversitetet.

Vad kommer du att lära dig?

I denna studiecirkel kommer vi att utforska metoder och verktyg för att lära yngre barn om rättigheter, kropp, identitet, sexualitet, samtycke och relationer på ett åldersanpassat och engagerande sätt. Vårt mål är att stärka barns relation till sig själva och sin omgivning genom att främja en medvetenhet om våra områden.

Cirkelns struktur

Under tre träffar kommer vi att kombinera teori om barns utveckling med praktiska och kreativa övningar. Vi har utformat cirkeln så att du som deltagare ska känna dig trygg och kompetent att förmedla kunskap till yngre barn i frågor som rör våra områden. Vi kommer att utforska metoder för att främja en hälsosam syn på dessa områden.

Översikt över vad träffarna planeras innehålla:

Träff 1:  Känslor, identitet och hälsa: I den första träffen kommer vi att fördjupa oss i hur du kan samtala med barn om känslor och därmed stärka barnets identitet och hälsa. Vi kommer att exemplifiera hur vi kan arbeta tillsammans med barn kring känslor och känslouttryck.  
Träff 2: Kroppen, identitet och hälsa: I den andra träffen kommer vi att fokusera på Kroppen, identitet och hälsa och diskutera vikten av att tidigt lära barn om dessa områden. Vi kommer att lära oss mer om kroppens utveckling och hur du kan samtala med barn om det med hjälp av illustrationer. 
Träff 3: Praktiska övningar. I den avslutande träffen kommer vi att diskutera det vi lärt oss tillsammans kring känslor, kroppen, identitet och hälsa samtidigt som vi kommer att testa på kreativa övningar som kan göras tillsammans med barn.

Målgrupp

Denna studiecirkel vänder sig till dig som möter barn i åldern 4-10 år i din vardag, professionellt eller privat och som är intresserad av våra områden. Vi välkomnar alla som är intresserade av att fördjupa dina kunskaper och färdigheter inom detta viktiga område. Vi ser fram emot att skapa en öppen och inkluderande miljö där vi tillsammans kan utforska och utveckla våra förmågor att stödja barn i deras resa mot en hälsosam och medveten syn på sig själva och sin omvärld.

Praktiskt

Studiecirkeln hålls i Folkuniversitetets lokaler på Regementsgatan 4 i Malmö. En anmälningsavgift på 150 kr tas ut. I anmälningsavgiften ingår allt studiematerial.

Kursledare

Rahel Tesfa Maregn

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Malmö

regionsyd@folkuniversitetet.se

Kursperiod
11 okt 2023 - 22 nov 2023
Onsdag
Antal tillfällen
3
Första tillfället
ons 11 okt 2023 kl 17:00-20:00
  • ons 1 nov 2023 kl 17:00 - 20:00
  • ons 22 nov 2023 kl 17:00 - 20:00
Plats
Regementsgatan 4, 21142 MALMÖ
Visa på karta
Studietimmar
9
Kurs-ID
404647
Pris
150 kr