Yin Yang Yoga - Sommarkurs

Plats Södertälje

Yin Yang yoga är en blandning av dynamiska rörelser och längre hållna passiva ställningar, som arbetar på de djupa, täta bindvävnaderna (fascia) och lederna.

Boka kursen nu

Vem kan gå kursen?

Kursen passar alla som vill lära sig hur de kan använda yoga för stressavlastning, ökad hälsa och meditation. Både nybörjare och mer erfarna yogis är välkomna!

Mål

Kursens syfte är ökad fysisk och mental styrka, uthållighet, flexibilitet och fokus, samt ökad kroppsmedvetenhet, självmedvetenhet, acceptans och inre lugn. Målet är att du kommer att kunna yoga dig själv hemma efter avslutad kurs så att du verkligen kan dra nytta av det du lärt dig i ditt dagliga liv och leva mer i harmoni med dig själv, din kropp och din miljö.

Kursinnehåll

Yin Yang yoga är en i långsam takt meditativ yogastil med positioner som hålls i 2 till 5 minuter vardera. Denna passiva strategi fokuserar på våra fascinätverk, bindvävnader, senor och ligament - ökar cirkulationen i lederna och förbättrar flexibiliteten.

Yin Yang yoga is a slow-paced meditative style of yoga with postures held for 2 to 5 minutes each. This passive approach focuses on our fascia networks, connective tissues, tendons & ligaments - increasing circulation in the joints & improving flexibility.

.

Kursupplägg

Vi träffas gång i veckan under 4 veckor och övar yoga. Vi upplever Yin Yang ur ett yogaperspektiv, och hur vi kan använda oss av detta för att finna balans i livet, bättre hälsa och ökat välbefinnande. På den här kursen lär vi oss genom att uppleva yoga. Totalt 5 studietimmar. Gruppundervisning, max 15 deltagare.

Kursledaren

Leona Renee kom först i kontakt med de fysiska formerna av yoga redan som barn genom att se sin mamma utföra karnapidasana i deras hem. Hon började sin egen resa 2006 i yogans spännande värld under ledning av Margot Milcetich. 2008 upptäckte Leona Renee även glädjen i Ashtanga yoga.

Leona fortsätter ständigt att utvecklas och förbättras.

Leona ser yoga som en möjlighet till utökat självförtroende och självkännedom. Hennes inställning till undervisning är att ha ett lugn och ordning, säkerhet och individuella framsteg på sina klasser. Leona Renee har utbildat sig i Brooklyn, New York, Hampi, Indien och nu även i Sverige. Leona är Yoga Alliance certifierad Yogalärare

Om Covid-19
Vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger för att minska smittspridningen. Det innebär att vi använder oss av myndighetens riskbedömningsverktyg för evenemang och sammankomster, för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta åtgärder.

Generellt innebär detta att vi är noga med hygienen och uppmanar deltagare att tvätta händerna noggrant och regelbundet. Vi säkerställer hög nivå på städning av toaletter. Vi anpassar även gruppstorlekarna så att deltagarna inte är för nära varandra.

Utöver detta gäller att om du uppvisar symptom på Corona (feber, hosta – se Vårdguiden för mer information), även milda symptom, ska du avstå från att komma till din kurs.

Vi uppmanar även deltagare i riskgrupper att avstå ifrån deltagande i våra kurser.

För att löpande förhålla oss till eventuella nya rekommendationer ifrån Folkhälsomyndigheten kommer vi att fatta beslut om kursens genomförande först 1-2 veckor innan kursstart.

Kursledare

Leona Ross

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Södertälje

info.sodertalje@folkuniversitetet.se

Tid
02 jun 2020 - 23 jun 2020
Ti 17:15 - 18:15
Tillfällen
4
Plats
Storgatan 3, 15172 Södertälje
Visa på karta
Studietimmar
5
Kurs-ID
1070759
Pris
650 kr