Mindfulness med meditation- grund, Västerås

Plats Västerås

Genom att praktisera mindfulness kan du förhöja din livskvalitet och reducera stress. Under kursen lär du dig grunderna genom teori och praktik.

Boka kursen nu
Mindfulness kallas också medveten närvaro. Den lär oss bl a att slappna av i kropp och sinne, och för oss till ”här och nu”. Den tränar upp vår medvetenhet om kroppen och andningen, känslor och tankar samt visar på hur vi kan hantera våra känslor och tankar så att de är till gagn för oss och inte ett hinder.

Målgrupp

Den här kursen vänder sig till dig som vill veta mer om mindfulnessträning. Inga förkunskaper behövs.

Mål

Efter den här kursen har du fått bakgrund och kunskap om användningsområden för mindfulnessträning. Du har introducerats till ett mindfullt förhållningssätt till dig själv och till omgivningen. Du har fått kunskap och egen erfarenhet av mindfulness och dess påverkan på andning, kropp och sinne. Du har också lärt dig en rad verktyg för att kunna applicera träningen i ditt eget liv.

Kursinnehåll

Andningsövningar
Praktiska meditationsövningar som ökar förmågan till medveten närvaro i vardagen, i arbetslivet eller var än du är, med ett accepterande och icke-värderande föhållningssätt till nuet.
Kunskap om hur vi kan påverka hälsa och stresshantering genom mindfulness.

Kunskap om hur mindfulnessträning ökar din energi och koncentration.

Arbetssätt

Teori varvas med praktisk träning, samt reflektion. Konkreta enkla hemuppgifter är egen praktik av de meditationsövnngar som gås igenom under respektive kursomgång för att mindfulnessträningen ska komma in i den egna personliga vardagen. Detta är nyckeln för att effekterna av mindfulness erhålles! Övning ger färdighet.

Övrig information

Kursavgift betalas till kursledaren vid första tillfället.

Citat från tidigare deltagare
"En mycket bra pedagogisk ledare med trevligt, lättsamt sätt och gott bemötande gjorde det lätt att få ut något av kursen."

"Mycket bra upplägg, med mycket reflektion."

"Detta har varit en otroligt givande och bra kurs! Det har varit både lärorikt, intressant och spännande. Jag har lärt mig mycket om mig själv."

Kursledare

Anna-Karin Mendenhall

Har du frågor?

Kontakta Katarina Andersson

katarina.a@folkuniversitetet.se

Tid
30 aug 2020
Sö 15:00 - 16:30
Tillfällen
5
Studietimmar
10
Kurs-ID
1074174
Pris
888 kr