Mindfulness, grundkurs

Plats Trollhättan

Genom att praktisera mindfulness kan du höja din livskvalitet och reducera stress. Under kursen lär du dig grunderna genom teori och praktik. Kursen ges i Trollhättan

Boka kursen nu

Mindfulness kallas också medveten närvaro. Den lär oss bl a att slappna av i kropp och sinne, och för oss till ”här och nu”. Den tränar upp vår medvetenhet om kroppen och andningen, känslor och tankar samt visar på hur vi kan hantera våra känslor och tankar så att de är till gagn för oss och inte ett hinder.

Målgrupp

Den här kursen vänder sig till dig som vill veta mer om mindfulnessträning. Inga förkunskaper behövs.

Mål

Efter den här kursen har du fått bakgrund och kunskap om användningsområden för mindfulnessträning. Du har introducerats till ett mindfullt förhållningssätt till dig själv och till omgivningen. Du har fått kunskap och egen erfarenhet av mindfulness och dess påverkan på andning, kropp och sinne. Du har också lärt dig en rad verktyg för att kunna applicera träningen i ditt eget liv.

Innehåll

  • Centrala begrepp, synsätt och metodik i mindfulnessträning.
  • Praktiska meditationsövningar som ökar förmågan till medveten närvaro i vardagen, i arbetslivet eller var än du är, med ett accepterande och icke-värderande föhållningssätt till nuet.
  • Kunskap om hur vi kan påverka hälsa och stresshantering genom mindfulness.
  • Kunskap om hur mindfulnessträning ökar din energi och koncentration.
  • Andningsövningar, medveten rörelse samt s k kroppsscanning/kroppskänning.

Arbetssätt

Teori varvas med praktisk träning, samt reflektion och samtal i grupp om egna upplevelser och insikter. Konkreta enkla hemuppgifter är egen praktik av de meditationsövnngar som gås igenom under respektive kursomgång för att mindfulnessträningen ska komma in i den egna personliga vardagen. Detta är nyckeln för att effekterna av mindfulness erhålles! Övning ger färdighet.

Kursmaterial

Kursledarens eget material. Under kursen kan artiklar och liknande förekomma.

Kursledare

Agneta Elmlund

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet Trollhättan. Tel: 0520 - 50 50 75

info.trollhattan@folkuniversitetet.se

Tid
05 okt 2020
Må 18:00 - 19:30
Tillfällen
8
Plats
Garvaregatan 15, 46130 Trollhättan
Visa på karta
Studietimmar
16
Kurs-ID
1068708
Pris
1750 kr