Positiv psykologi – öka ditt välbefinnande

Plats Stockholm

Positiv psykologi har kallats vetenskapen om det som gör livet värt att leva. Under föreläsningen får du reda på mer om vad du kan göra för att hitta dina drivkrafter och öka välbefinnandet i vardagen.

Boka reservplats

Upplevelser av mening, prestation, relationer och samarbete är för många av oss mycket starka drivkrafter. Det finns väl beprövade metoder för att ge känslor och upplevelser mer utrymme och på det sättet underlätta för oss att nå de mål vi har satt upp eller strävar mot.

Du får ta del av verktyg och metoder som bidrar till bättre prestation och högre välbefinnande. Metoderna som presenteras är baserade i forskning.

Positiv psykologi är ett etablerat vetenskapligt fält sedan ett tiotal år tillbaka. Det har utvecklats av den dåvarande ordföranden för amerikanska psykologförbundet Martin Seligman. Inom Positiv psykologi vill man öka förståelsen kring positiva upplevelser, individers styrkor och vad som skapar högpresterande organisationer.

Under kursen tittar vi närmare på Seligmans modell för välbefinnande, som han kallar PERMA™, efter initialerna i de ingående komponenterna:

  • Positive emotions/Positiva känslor
  • Engagement/Relationships
  • Meaning/Meningsfullhet
  • Accomplishment/Fullbordande.

Under föreläsningen går vi igenom vad du kan göra för att höja varje parameter av ditt eget PERMA™.

Föreläsare

Föreläsare är Evelina Fredriksson som arbetar som assisterande lärare till fältets grundare Martin Seligman. Evelina har en Master i applied positive psychology från University of Pennsylvania och har grundat The Swedish Institute of Positive Psychology.

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Tid
10 nov 2020 - 10 nov 2020
Ti 18:00 - 20:00
Tillfällen
1
Plats
Kungstensgatan 45, 11359 Stockholm
Visa på karta
Studietimmar
2
Kurs-ID
1045373
Pris
250 kr