Alzheimers sjukdom – att stå närmast

Plats Stockholm

Om acceptans, återhämtning och kärlek. Under föreläsningen får du kunskap om förhållningssätt, stöd och verktyg att hantera den utmaning det innebär att vara barn, partner eller vän till någon som har fått en demenssjukdom.

Boka reservplats

Föreläsaren Agnes Mellstrand ger ett personligt anhörigperspektiv som varande dotter till Maria, demenssjuksköterskan som själv insjuknade i Alzheimers sjukdom.

Agnes tar avstamp i sina psykologiska kunskaper och erfarenheter som psykolog för att få perspektiv på den process hon själv befinner sig i och för att hitta modeller för stöd, inspiration och verktyg. Agnes Mellstrand är legitimerad psykolog, handledare och organisationskonsult.

Mål och syfte

Föreläsningen är till för dig som vill få ett personligt anhörigperspektiv, som bottnar i psykologisk kunskap. Under föreläsningen ges inspiration, stöd och verktyg att hantera den utmanande process som det innebär att vara barn, partner eller vän till någon som lever med en demenssjukdom.

Innehåll

  • Parallellt psykologiskt perspektiv: ”den sjuka kontra den närmast anhöriga”: Vad som händer psykologiskt (tankar, känslor och beteenden) med personen som har drabbats av sjukdomen och med den anhöriga i de olika faserna under sjukdomens förlopp.
  • Sjukdomens olika känslomässiga ansikten – växlingar mellan oro, maktlöshet och glädje. Om att spela musik, dansa, skala potatis, kramas och ha dödsångest – när man letar efter någon en iskall vinternatt.
  • Acceptans – Vad är acceptans och hur kan jag förhålla mig till sjukdomen och de olika förändringar de olika sjukdomsfaserna medför?
  • Medkänsla för den drabbade och självmedkänsla (self-compassion) – verktyg och förhållningssätt för att hjälpa andra och mig själv. Om ombytta roller och kärlek.
  • Återhämtning – hur ser jag på min egen återhämtning som närmast anhörig? Hur kan jag släppa på kontroll och oro? Hur vilar jag? Hur får jag hjälp?
  • Livsvärden och existentiella frågor – hur kan vi gå i värderad riktning med detta ”hinder” och den utmaning som det innebär när en nära anhörig drabbas av en demenssjukdom. Vad är egentligen viktigt i livet? Hur är det att få sig ett ofrivilligt ”uppvaknande”.

Omständigheter

Vi har anpassat och genomför de fysiska träffarna efter noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och myndigheternas råd och anvisningar. Gruppens storlek liksom lokal anpassas efter rådande omständigheter. Goda möjligheter till handtvätt finns, liksom att placera sig glest i lokalen.

Föreläsaren

Agnes Mellstrand är leg. psykolog med KBT-inriktning, handledare och organisationskonsult. Till hennes specialområden hör stress- och konflikthantering. Agnes är även diplomerad mindfulnessinstruktör och en van utbildare, Hon har stor erfarenhet av att behandla klienter individuellt och i grupp, samt av att handleda arbetsgrupper och chefer. Hon brinner för att bidra till hållbara och positiva beteendeförändringar.

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Tid
15 sep 2020 - 15 sep 2020
Ti 18:00 - 20:00
Tillfällen
1
Plats
Kungstensgatan 45, 11359 Stockholm
Visa på karta
Studietimmar
2
Kurs-ID
1042531
Pris
250 kr