Föreläsning: Kulturskillnader när de inte syns

Plats Kalmar

Mångfald under ytan – Kan kulturkrock förekomma i en ”helsvensk” grupp? Lär dig mer om kulturskillnader på den här föreläsningen i Kalmar.

Boka kursen nu

Mål

Målet med föreläsningen är att ge dig en övergripande bild av möjliga olikheter under ytan så att du lättare kan förstå andra men framför allt förstå hur du själv tänker i samspel med andra människor i din omgivning.

Förkunskaper

Du behöver inte ha några förkunskaper, föreläsningen är för dig som vill ha en bättre förståelse av din omgivning och hur du lättare kan upptäcka dolda kulturskillnader.

Kursinnehåll

Följ med på en botaniserande upptäcktsresa, en talande guidning, där du kanske upptäcker aspekter som du inte hade en aning om eller tänkt på. Mångfald är ett ord som vi ofta hör och använder, men vad menar vi egentligen med det? De flesta av oss tänker på olika etniska eller andra minoritetsgrupper, när vi hör ordet. Men även en till synes ”homogen” grupp består av individer som alla har olika bakgrund och värderingar, ett resultat av de livserfarenheter som vi har samlat på oss. Vi borde veta mer om och bättre förstå varandra så att de möten som vi deltar i avlöper på bästa sättet för oss och för våra affärer.
Mångfaldsperspektivet i affärslivet är en ännu svårare nöt att knäcka.
  • Döljer det sig oväntade aspekter bakom begreppet mångfald, vilka vi inte kan bortse ifrån?
  • Vilka skillnader kan det finnas mellan hur en tjänsteman inom en myndighet tänker jämfört med en entreprenör eller småföretagare?
  • Hur märker man dessa skillnader och hur påverkar dessa våra affärsrelationer och förståelse för varandras verksamheter?

Men framför allt måste vi lära mer om oss själva och om den miljö som oundvikligen färgar oss, om den företags-, förenings- eller myndighetskultur som vi känner så väl, eller gör vi verkligen det?

Kursledare

Eva Velander

Har du frågor?

Kontakta Louise Eriksson

louise.eriksson@folkuniversitetet.se

Tid
12 maj 2020 - 12 maj 2020
Ti 18:00 - 19:00
Tillfällen
1
Plats
Kaggensgatan 42, 39232 Kalmar
Visa på karta
Studietimmar
1
Kurs-ID
1045169
Pris
190 kr