Klimakteriet - en livsomställning

Plats Göteborg

Klimakteriet är både omvittnat och omtvistat. Men hur är det egentligen? I den här kursen tar vi avstamp i forskning, medicin och kvinnors egna upplevelser av perimenopausen, åren före och efter sista menstruationen.

Boka kursen nu

Klimakteriet är en period i en kvinnas liv som kan ge besvär i olika utsträckning och där synen på orsak och verkan varierar. Under ledning av en läkare och gynekolog tittar vi på den historiska synen på klimakteriet, på forskning som gjorts och görs och hur det ser ut framåt. Vi går också igenom besvär och symtom och diskuterar vad man kan göra åt dem. Är besvären hormonella, psykiska eller relaterade till förväntat åldrande och livsomställningar? Stort utrymme ges till deltagarnas egna frågor och erfarenheter.

Målgrupp
Kursen riktar sig främst till kvinnor i åldern 35-60 år som har frågor och funderingar om klimakteriet.

Mål
Att få kunskap och redskap för att bättre hantera den livsomställning som klimakteriet innebär.

Innehåll
Under kursen kommer vi att gå igenom bland annat:

  • Historik: förståelse och behandling. Hur har man sett och hur ser man på kvinnors åldrande?
  • Detaljerat om symptom och besvär. Behandling. Forskningsrapporter 1990-talet fram till idag. Kunskapsläget.
  • Alternativa behandlingar. Symtomskattningsformulär.
  • Erfarenheter – önskemål. Framtiden?

Arbetssätt
Föreläsning, grupparbete, diskussioner.

Litteratur/Kursmaterial
Kursledarens eget. Läkemedelsverkets rekommendationer.

Kursledare

Ulla Sellgren

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet Göteborg Tel: 031 - 10 65 52

kundcenter.vast@folkuniversitetet.se

Tid
26 maj 2020 - 16 jun 2020
Ti 18:00 - 20:30
Tillfällen
4
Plats
Norra Allégatan 6, 40317 Göteborg
Visa på karta
Studietimmar
12
Kurs-ID
1043189
Pris
975 kr