Vem är äldre idag?

Plats Stockholm

Fotoskolan STHLM:s YH-utbildning Visuell Kommunikatör Fotograf har tolkat Karolinska institutet/Aging Research Centers (ARC) forskning om åldrande i bild. Resultatet visas i en utställning på Kungstensgatan 45 vecka 9-11.

Boka kursen nu

Gratis föreläsning som ges i anslutning till utställningen (välj alternativ "deltagare betalar" vid bokning.Priset är 0:-). Vid föreläsningen ges en introduktion till samarbetet mellan Fotoskolan STHLM och Aging Research Center (ARC) på Karolinska institutet. ARC är ett forskningscentrum som etablerades av Karolinska institutet och Stockholms universitet år 2000. ARC är internationellt erkänt för sin forskning om hälsa, hälsotrender och ojämlikhet i hälsa bland äldre personer, liksom hjärnans åldrande och demensprevention.

Befolkningen åldras, äldre personer blir allt fler, både vad gäller antal och andel i befolkningen. Ökad överlevnad bland de allra äldsta är en av förklaringarna. De flesta som i dag går i ålderspension har många år framför sig med god hälsa. Med tiden ökar dock risken för att drabbas av sjukdomar och funktionsnedsättningar. Hur och när dessa förändringar sker är inte jämnt fördelat i befolkningen.

Hur ser skillnader i åldrande ut och vad är det som ligger bakom dessa skillnader? Denna föreläsningar erbjuder en kortfattad inblick i ett ämne som berör oss alla.

Föreläsare

Carin Lennartsson, lektor och ansvarig för den socialgerontologiska gruppen vid Aging Research Center (ARC).Hon är också ansvarig för SWEOLD – Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor, som är en unik longitudinell riksrepresentativ undersökning om Sveriges äldre befolkning

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Tid
25 feb 2020 - 25 feb 2020
Ti 18:00 - 19:30
Tillfällen
1
Plats
Kungstensgatan 45, 11359 Stockholm
Visa på karta
Studietimmar
1
Kurs-ID
1066428
Pris
0 kr