MENSBILDNING - vi mensbildar oss tillsammans!

Plats Falun

Korrekt kunskap om mens kan förhindra och förebygga tabu och fördomar kring menstruerande kroppar. Medan kunskap kan öka förståelsen och därigenom skapa en mer inkluderande och härligare värld för fler.

Boka kursen nu

MENSKUNSKAP

Färska upp minnet från skolan, fördjupa kunskaperna från inspirerande sommarprat och fascinerande buzzfeedlistor. Lär dig nytt och mer om mensfysiologi, menshälsa, menshistoria och mensantropologi!

VAD GÖR VI?

Studiecirkeln Mensbildning täcker olika teman på fem träffar och målet är att deltagarna ska få ökad kunskap om menskroppar, mensproblem, menshistoria och att se menstruation ur olika perspektiv. Vi letar tillsammans svar på frågor som:
 • Hur är det menscykeln funkar?
 • Varför finns mens?
 • Vad är egentligen endometrios?
 • Hur mensade de gamla grekerna?
 • Hur görs mensaktivism i andra länder?
 • Hur kan vi tänka mens i ett funktionalitetsperspektiv?
 • Ett transperspektiv?

FÖR VEM?

Mensbildning är för den som har mens, kommer få mens, har haft mens, men också för den som aldrig kommer att mensa. Som deltagare förväntas du delta i samtalen. Det ingår förberedande litteratur som du gärna får gå igenom, men det är inget krav att läsa allt. Du bör ha inställningen; vi lär oss och diskuterar tillsammans!

VILKA ÄR VI?

Studiecirkeln är ett samarbete mellan Folkuniversitetet Dalarna, Gröna Barmorskan och föreningen MENSEN.

MENSEN

är en politiskt- och religiöst obunden medlemsorganisation som arbetar för att motverka menstabun och öka den allmänna kunskapen om mens. MENSEN verkar för menskliga rättigheter: alla som har mens har tillgång till och råd med mensskydd, samt kunskap om kroppen, det finns en infrastruktur som tillgodoser menstruerandes hygienbehov och stöttande normer.

Kursupplägg

Utbildningen är 15 studietimmar eller 2 heldagar. Om ni vill diskutera ett annat upplägg så är ni varmt välkomna att ta kontakt. Kostnaden varierar beroende på vilket upplägg ni vill ha.

Vad passar er?

 • Utbildning internt eller externt på arbetsplatsen
 • Intensivutbildning, workshop, seminarier eller längre utbildningar
 • Enskild- eller gruppundervisning

 • Dag- eller kvällstid
 • Inom länet eller utanför gränserna

Mer info och kontakt

Gabriella Åström
gabriella.astrom@folkuniversitetet.se
023-661 54 62

Kursledare

Birgit Linderoth

Birgit Linderoth är en erfaren folkbildare och underhållande föreläsare.

Birgit Linderoth är en erfaren folkbildare och underhållande föreläsare.

Birgit har som barnmorska arbetat med olika verksamheter i över trettio år. Inom sjukvården, på flyktingförläggningar, med ungdomar och senaste decenniet med egna företaget Gröna Barnmorskan. Namnet speglar hennes starka miljöengagemang. Hon har tillsammans med Irene Ivarsson skrivit boken Grönt är skönt-miljösmart födelsekontroll, 2012.

Hennes specialområden är biverkningsfria preventivmetoder, fertilitetsförståelse, feministisk återbrukskonst, ätliga växter i naturen och mycket annat.

Birgit har under dessa år många internationella kontakter.
Via ett otal europeiska konferenser inom reproduktiv hälsa, har Birgit både delat med sig och ökat sin egen kunskap.

Birgit är även feministisk sexualpolitisk konstnär och skapar bl a återbrukskonst och har ställt ut både i Stockholm och Uppsala, men främst i Dalarna. Senast i Svabensverk.

Birgit har sin fasta punkt i Falun, men är flexibel och kan ta sig till de flesta ställen för föreläsningar. Alternativt föreläsa digitalt, så ingen behöver åka någonstans.

Birgit Linderoth

Har du frågor?

Kontakta Gabriella Åström

gabriella.astrom@folkuniversitetet.se

Tid
Löpande kursstart
Studietimmar
15
Kurs-ID
1122773
Pris
0 kr