Utbildningsprocess för företagsutbildningar

Vi ser på kompetensutveckling ur ett helhetsperspektiv. Vi utgår alltid från individen eftersom vi är övertygade om att det bara är då vi beaktar den enskildes erfarenheter, förutsättningar och förväntningar som vi kan skapa en lyckad inlärningsprocess.

Vår utbildningsprocess

Givetvis utgår vi även från företaget. Vi anser att en lyckad kompetensutvecklingsinsats måste planeras med tanke på företagets framtida utvecklingsbehov, det är bara då som satsningen blir en lyckad investering.

var_utbildningsprocess_liten.pngMed Folkuniversitetet får ni en utvecklingspartner som arbetar tillsammans med er, inte bara åt er. Vi skapar utbildningslösningar som engagerar medarbetarna och därmed ger företaget en effektivare verksamhet. Så får vi både företag och människor att växa!

Så här kan det gå till

Vi börjar med en inledande diskussion för att ringa in era önskemål och behov. Vi presenterar vårt utbud och vår metod. Här fungerar vi som bollplank och inspirationskälla.

Därefter gör vi en behovsinventering och/eller testning då vi kartlägger personalens nuvarande kunskapsnivå och företagets utbildningsbehov.

I nästa fas utvärderar vi resultatet av behovsinventeringen. Vi sätter upp mål för utbildningsinsatsen och diskuterar olika utbildningsalternativ. Kurser ur det öppna utbudet eller en skräddarsydd lösning? Individuell undervisning, utbildning i grupp, seminarier eller temadagar – alternativen är många!

När utbildningen är genomförd utvärderar vi resultatet tillsammans med er. Kvalitetssäkring är ett av våra nyckelord – det är först då alla inblandade känner en tillfredställelse med resultatet som vi anser att vi nått våra mål.

Företagsutbildning på Folkuniversitetet