Diplomerad innovation leader

Plats Distans

Kursen för dig som vill utveckla din kompetens inom innovation, ledarskap och entreprenörskap

Boka nu

Utbildningen är för B2B-säljare, affärsutvecklare, entreprenörer eller teamet, som jobbar i en Startup eller i ett Innovationsföretag.

Att förstå och kunna navigera i begreppsområdet innovation, är en nödvändig framgångsfaktor för att kunna bygga innovationsföretag/startups.

Ett extremt stort fokus på kommersialiseringsåtgärder och försäljning är ett krav för att lyckas med sitt innovationsföretagande. Kapital- och arbetsinsatsen för att etablera en ny innovation/tjänst på marknaden är extremt stor.

Kursen ger dig snabbt insikter och kunskaper för att navigera i innovationsmiljön och kunna ta vara på dess möjligheter. Något som annars tar många, många, år av arbete att uppnå. Genom att du snabbar upp den inlärningsprocessen kommer du spara mycket tid och pengar.

Mål

Hjälper dig att…

 • öka hastigheten på ditt innovationsföretagande
 • hitta rätt kommersialiseringsväg och affärsmodell
 • leda och hålla ihop Startup/Innovationsteamet

Upplägg

 • Kursen består av 4 kursdelar
 • 3 kursdelar som tillsammans innehåller 26 lektionspaket.
 • Varje lektionspaket består av ca 1h föreläsning samt 10 instuderingsfrågor
 • Instuderingsfrågorna har fyra svarsalternativ och är självrättande.
 • När du svarat rätt till 80%, så blir lektionen godkänd.
 • Kursdel 4 är ett diplomeringsprov med 78 helt nya frågor.
 • Vid 70% rätt under en tid på 90 min och minst 75 % närvaro, erhålls ett diplom; “Diplomerad Innovation Leader”.

Om kursen

 • Denna utbildning är helt på distans utan fysiska träffar. Du kan läsa vart du än befinner dig och har dator- och internetåtkomst.
 • Några lektioner är på distans live och du bokar tiden i kursdel 3.
 • Du kan jobba samtidigt som du läser hos oss, då du själv väljer hur du vill lägga upp dina studier!
 • Kursen handlar till en stor del om svenska förhållanden.
 • Du har tillgång till vår online lärplattform dygnet runt under 1 år. Läs när det passar dig bäst!
 • Kursen är på eftergymnasial nivå och av föreläsningstyp. Varje lektion kan ta 2-5 timmar att studera in.
 • Den faktiska studietiden är individuell. Då tidsåtgången för en lektion varierar kraftigt, beroende på förkunskaper.
 • Studietiden vid 2 lektioner i veckan = 13 veckor, vid 4 lektioner 6,5 veckor.
 • Utbildningen vänder sig till företagare och arbetsgivare/organisationer

Innovationsmiljö, Kommersialiseringsvägar – del 1

Kursdelen ger förståelse för att branscher fungerar på olika sätt och förklara olika aktörers roller i det svenska innovationssystemet. Detta ska i sin tur leda till att du som innovatör eller Startup-teamet, snabbt ska komma till insikt vilka delar av innovationssystemet som kan vara aktuella att ta hjälp av. Du/teamet får kunskap om olika kommersialiseringsvägar och hur man hittar finansiering. Kursdelen kommer att ge dig många svar, men framför allt så kommer du veta hur saker hänger ihop och du kan leta vidare själv.

Värdeinnovation, Kommersialiseringsmetoder (eng.) – del 2

Kursdelen är på engelska. Att skapa rätt affärsmodell är konst där man behöver grundläggande kunskap om de metoder som finns för att kunna skapa detta. En fungerande affärsmodell och strategi, samt att det hela leder till en värdeinnovation är avgörande för att du ska få finansiering eller partners till din Startup eller ditt innovationsföretag.

Teamutveckling och Ledning för Startups – del 3

Uppfinna gör man ensam, innovation uppstår i team. Därför hamnar idén/uppfinningen till slut i ett innovationsföretag eller i en Startup. Innovationsteamen kommer att påverkas psykologiskt av olika faktorer. Dels yttre faktorer, dels av påverkan mellan gruppmedlemmarna i uppstartsprocessens olika faser. För att slippa frustration och undvika splittring i ett team, så måste man ha kunskap om hur människor fungerar tillsammans. Kursdelen ger kunskaper som gör det möjligt att stå emot det tryck som var och en i teamet utsätts för.

Diplomeringsprov – del 4

Kursen avslutas med ett diplomeringsprov, med 78 helt nya frågor. Vid 70% rätt under en tid på 90 min och minst 75% närvaro, erhålls ett diplom, “Diplomerad Innovation Leader”. Diplomet erhålles efter avslutad utbildning.

Utbildningen är ett samarbete med Innovationsfabrik online

Har du frågor?

Kontakta Maria Månsson
maria.mansson@folkuniversitetet.se

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Helsingborg

info.sydvast@folkuniversitetet.se

Kursperiod
17 apr 2023 - 17 apr 2023
Måndag
Antal tillfällen
13
Första tillfället
mån 17 apr 2023 kl -
Studietimmar
90
Kurs-ID
400005
Pris
26950 kr