Folkuniversitetets utbildningslinjer

För dig som vill läsa mer intensivt. Linjerna ger dig bredare och djupare kunskaper jämfört med vanliga kurser.

Utbildningslinjer. Kille som ler i verkstad.

Utbildningslinjerna består av flera närliggande ämnen. De pågår oftast under en längre tid och kräver en större studieinsats av dig.


Konstlinjen

Möbeltapetseringslinjen HT 23, torsdagar Solna

Diplomerad Inredningskonsult

Diplomerad grafisk designer, dag

Stora Konstkursen HT 23

Möbeltapetseringslinjen HT 23, tisdagar Solna

Arkitekturlinjen Nyhet!

Silversmide - Smyckeslinjen forts 1 HT23

Silversmide - Smyckeslinjen Grund HT23

Diplomerad Färgsättare