Folkuniversitetets utbildningslinjer

För dig som vill läsa mer intensivt. Linjerna ger dig bredare och djupare kunskaper jämfört med vanliga kurser.

Utbildningslinjer. Kille som ler i verkstad.

Utbildningslinjerna består av flera närliggande ämnen. De pågår oftast under en längre tid och kräver en större studieinsats av dig.


Diplomerad grafisk designer, kväll

Diplomerad webbproducent

Stora Konstkursen HT 21

Tillskärarlinjen - Intresseanmälan

Silversmide - Smyckeslinjen grund

Teckning och måleri - kvällslinjen HT21

Keramiklinjen - Solna

Keramiklinjen

Möbeltapetseringslinjen - torsdagar

Möbelsnickarlinjen - dagtid HT21