Folkuniversitetets utbildningslinjer

För dig som vill läsa mer intensivt. Linjerna ger dig bredare och djupare kunskaper jämfört med vanliga kurser.

Utbildningslinjer. Kille som ler i verkstad.

Utbildningslinjerna består av flera närliggande ämnen. De pågår oftast under en längre tid och kräver en större studieinsats av dig.


Möbeltapetseringslinjen - tisdagar

Tillskärarlinjen - Intresseanmälan

Målerilinjen, måleri fördjupning

Stora Konstkursen VT 21

Teckning och måleri - kvällslinjen VT 21

Silversmide - Smyckeslinjen grund

Möbeltapetseringslinjen - torsdagar

Möbelsnickarlinjen

Tillskärarlinjen

Tillskärarlinjen - Intresseanmälan