Folkuniversitetets utbildningslinjer

För dig som vill läsa mer intensivt. Linjerna ger dig bredare och djupare kunskaper jämfört med vanliga kurser.

Utbildningslinjer. Kille som ler i verkstad.

Utbildningslinjerna består av flera närliggande ämnen. De pågår oftast under en längre tid och kräver en större studieinsats av dig.


Silversmide - Smyckeslinjen fortsättning 1

Silversmide - Smyckeslinjen grund

Möbeltapetseringslinjen - tisdagar

Möbelsnickarlinjen

Möbelsnickarlinjen

Möbeltapetseringslinjen - onsdagar

Möbeltapetseringslinjen onsdag Solna

Teckning och måleri - kvällslinjen VT 20

Stora Konstkursen HT 20

Silversmide - Smyckeslinjen fortsättning 2