Vi gör teater 50+

Plats Stockholm

Kursen riktar sig till dig som är 50+ och vill fortsätta utveckla uttrycksförmågan genom lustfyllda teaterövningar och improvisationer med målet att möta en publik.

Anmälan

Om du har rätt förkunskaper motsvarande minst 3-4 terminer får du gärna boka en reservplats. Vi kontaktar dig då för nivåbedömning i mån av plats. Välkommen med din anmälan!

Förkunskaper

Du har gått minst tre-fyra terminer på våra teaterkurser eller så har du skaffat dig motsvarande erfarenhet på annat håll. Kontakta oss för nivåbedömning.

Innehåll

Vi börjar med att fördjupa arbetet med grunderna i teater. Att se och lyssna till varandra och att samarbeta. I gestaltningsövningar och improvisationer får du utveckla förmågan att leva dig in i olika roller och situationer. Utifrån improvisationer skapar vi scener där du tränar scennärvaro och att göra dig hörd på scen. Vi arbetar med monologer, dialoger och pjäser. Vi fördjupar arbetet med karaktärer och prövar olika repetitionstekniker. Varje lektion inleds med uppvärmning och röstövningar. Under terminen gör vi kontinuerligt övningar för att utveckla fantasin och förmågan att uttrycka sig.

Kursupplägg

Du får arbeta med text och prova olika sceniska lösningar för att göra en föreställning. Vi använder olika repetitionstekniker och bygger upp rollfigurer. Vi jobbar även med gestaltningsövningar, improvisationer och samarbetsövningar.

Kursmoment

  • Val av text och karaktärer.
  • Stolpmanus.
  • Gestaltningsövningar kring texten.
  • Textarbete och olika sceniska lösningar.
  • Övningar för att bygga upp en rollfigur.
  • Olika repetitionstekniker.
  • Arbete med scenlösningar
  • Under kursens gång ingår röstövningar, improvisationer och samarbetsövningar
  • Om gruppen önskar spelar vi upp det vi övat på inför en mindre publik som avslutning på terminen.

Lov
Uppehåll vecka 44.

Fortsättningsmöjligheter

"Vi gör teater 50+" är en kurs som du kan gå flera gånger om du vill. På så sätt får du chans att prova på att spela flera olika karaktärer och fler olika scener. Ena terminen kanske du arbetar med en komisk text och nästa termin en tragisk text samt ena terminen en modern och nästa en klassisk text.

Om Covid-19

Vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger för att minska smittspridningen. Det innebär att vi använder oss av myndighetens riskbedömningsverktyg för evenemang och sammankomster, för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta åtgärder. Generellt innebär detta att vi är noga med hygienen och uppmanar deltagare att tvätta händerna noggrant och regelbundet. Vi säkerställer hög nivå på städning av toaletter. Vi anpassar även gruppstorlekarna så att deltagarna inte är för nära varandra. Utöver detta gäller att om du uppvisar symptom på Corona (feber, hosta – se Vårdguiden för mer information), även milda symptom, ska du avstå från att komma till din kurs.

För att löpande förhålla oss till eventuella nya rekommendationer ifrån Folkhälsomyndigheten kommer vi att fatta beslut om kursens genomförande först 1-2 veckor innan kursstart.

Eva Marie Wallin

Eva Marie Wallin fick sin grundläggande teaterutbildning på olika teaterskolor och senare på Vår Teaters ledarutbildning och vidareutbildning på Universitetet. Eva Marie har studerat för Augusto Boal, grundaren av forumteater både i Sverige och Brasilien.

Hon är skådespelare i en Forumteatergrupp som heter Magica och leder och regisserar också en teatergrupp där deltagarna har lättare funktionshinder. Eva Marie har arbetat med teater som redskap för integration samt under årens lopp lett olika teatercirklar för vuxna.

Eva Marie Wallin

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Tid
11 sep 2020 - 20 nov 2020
Fr 11:15 - 12:45
Tillfällen
10
Plats
Kungstensgatan 45, 11359 Stockholm
Visa på karta
Studietimmar
20
Kurs-ID
1076514
Pris
1550 kr