Psykodrama

Plats Stockholm

Psykodrama är improviserad teater om livet. På den här terminskursen tränar vi oss i att bli bra på relationer. Vi skapar scener från vardagen och vi lär oss att kommunicera, samarbeta och uttrycka våra behov och känslor.

Boka reservplats

FULLBOKAD?

Boka gärna reservplats även om kursen är fullbokad. Vi har en maxgräns på 10 deltagare per grupp, men ser vi att det finns tillräckligt många intressenter utökar vi till två mindre grupper med två ledare och har då möjlighet att ta in 14-20 deltagare totalt. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Förkunskaper och målgrupp

 • Kursen kräver en grundläggande yrkesutbildning/erfarenhet inom pedagogik, socialt arbete, vård, konst, organisationer eller motsvarande praktik och riktar sig både till nybörjare och mer erfarna deltagare. Kontakta www.psykodrama.org för en intervju innan anmälan om du inte har gått kursen tidigare.
 • Vi riktar oss till dig som vill utveckla din förmåga att med handlingsmetodik förstå känslor, relationer och sociala sammanhang.

Tillämpning av psykodrama

Metoden med rollbyten för att skapa en berättelse kan tillämpas inom olika områden som teater, utbildning, psykoterapi, socialt arbete, organisationsutveckling, religion och politik.

Kursinnehåll

Psykodrama är berättande genom rollbyten. Genom rollbytet övar vi oss på att gå in i våra tankar om andra människors situation och upplevelser. Vi skapar scener från vardagen och lär oss att kommunicera, samarbeta och uttrycka våra behov och känslor. Kursen tränar deltagarna i att berätta och aktivt lyssna. Under berättarmomentet hjälper gruppen huvudpersonen att skapa sin berättelse och under momentet "aktivt lyssnande" övar deltagarna sin känslighet i att uppfatta. Metoden gör det också möjligt för ett återberättande där deltagaren kan få uppleva sin berättelse. Genom att dramatisera tankar och inre upplevelser kan vi göra resor i våra upplevelser. Vi kan göra långa upplevelseresor från dröm och fantasi.

Psykodrama innebär även träning i olika situationer och används både för att förbättra dagens liv, men även för att planera och handleda genom att spela upp olika tankar om framtiden.

Vi övar på förmågan att göra val och vi kan även granska sociala och politisk frågor. När vi gör scener kring sociala och politiska frågor kallas det sociodrama.
Psykodrama är ett sätt att lära och öva och det har därför en pedagogisk inriktning där inlärning kan effektiviseras genom så kallad upplevelsebaserad inlärning (kallas ibland simulering), där vi försöker komma djupare in i situationer genom att skapa gestaltning i form av rollbytesberättande.

Kursupplägg

Denna kurs ingår i en längre utbildning och erbjuds både nybörjare och mer erfarna deltagare. Kursen är till största del praktisk och upplevelsebaserad, men innehåller även teori och genomgång av övningspass. Som kursdeltagare får en prova på alla roller i ett psykodrama. Berättaren väljer och utvecklar sitt eget tema. Medspelaren, eller som det ibland kallas "hjälpjag", utvecklar sin roll i berättelsen utifrån berättarens instruktion genom rollbyten. Regissören (psykodramatikern) leder arbetet i att utveckla och gestalta berättelsen. Under de praktiska övningsmomenten använder vi oss av material som är personligt för oss, vilket också ger kursen ett anslag av personlig utveckling.

Plats och omfattning

 • Kursen hålls i i centrala Stockholm under fem helger under hösten 2024.
 • Datum: fredag-söndag den 23, 24 och 25 augusti, lördag-söndag den 21-22 september, lördag-söndag den 19-20 Oktober, lördag-söndag den 16-17 november samt lördag-söndag den 7-8 december.
 • Tid: 09:00-16:30 varje tillfälle, med avbrott för en timmes lunch och två kortare pauser under förmiddagen respektive eftermiddagen.

Samarbetspartners

Kursen bedrivs i samarbete med den nordiska utbildningen i psykodrama och sociodrama vid Stiftelsen Institutet för Social Utveckling (SISU). Kursorterna är Stockholm, Hangö samt Åland. Kurserna genomförs på svenska och som deltagare väljer du hur många kurser du vill gå per år, för att passa din egen studietakt. För dig som inte har deltagit i psykodramautbildningen tidigare, blir denna termin en introduktion. För mer information om den nordiska utbildningen i psykodrama och sociodrama följ länken här www.psykodrama.org

Kursledare

Göran Högberg

Göran Högberg är allmän psykiater, barn och ungdomspsykiater, legitimerad psykoterapeut och doktor inom området posttraumatisk stress.

Fotografi på Göran Högberg.

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Kursperiod
23 aug 2024 - 8 dec 2024
Fredag, Lördag, Söndag
Antal tillfällen
11
Första tillfället
fre 23 aug 2024 kl 09:00-16:30
 • lör 24 aug 2024 kl 09:00 - 16:30
 • sön 25 aug 2024 kl 09:00 - 16:30
 • lör 21 sep 2024 kl 09:00 - 16:30
 • sön 22 sep 2024 kl 09:00 - 16:30
 • lör 19 okt 2024 kl 09:00 - 16:30
 • sön 20 okt 2024 kl 09:00 - 16:30
 • lör 16 nov 2024 kl 09:00 - 16:30
 • sön 17 nov 2024 kl 09:00 - 16:30
 • lör 7 dec 2024 kl 09:00 - 16:30
 • sön 8 dec 2024 kl 09:00 - 16:30
Plats
Kungstensgatan 45, 11359 STOCKHOLM
Visa på karta
Studietimmar
88
Kurs-ID
115900
Pris
7950 kr