Psykodrama - intensivkurs vecka 2

Plats Stockholm

Psykodrama är improviserad teater om livet. På den här kursen tränar vi oss i att bli bra på relationer. Vi skapar scener från vardagen och vi lär oss att kommunicera, samarbeta och uttrycka våra behov och känslor.

Boka nu

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam inom exempelvis socialt arbete, sjukvårdsarbete, hälsoarbete, kulturarbete, pedagogik och som vill utveckla din förmåga att med handlingsmetodik förstå känslor, relationer och sociala sammanhang.

Förkunskaper

Detta är en kurs på fortbildningsnivå. Kursen kräver en grundläggande yrkesutbildning/erfarenhet inom pedagogik, socialt arbete, vård, konst, organisationer eller motsvarande praktik. Kontakta gärna www.psykodrama.org för en intervju.

Kursinnehåll och lärandemål

  • Vi lär oss förmågan att kommunicera och utveckla dialog. Genom att byta roll tränar vi förmågan att skapa med andra människor. Rollbyte betyder praktiskt att vi i teaterns form går in i hur vi tror att andra människor tänker och känner. Denna övning i rollbyten betyder också att vi själva kan utveckla vår förmåga till att få ett bredare register av känslor och tankar. Psykodrama är en handlingsmetod som handlar om att visa och uppleva, i stället för att prata.
  • Vi lär oss om våra egna reaktioner och upplevelser och utvecklar därmed en djupare förståelse för vår sociala situation. I psykodramat får vi även träna på att utveckla och förbättra våra liv. Metoden innebär att vi lära oss att berätta vad som är viktig för oss och detta innebär även för deltagarna en utveckling av aktivt lyssnande.
  • Relationer knyter samman människor till grupper och psykodrama arbetar vi med förståelse för grupper som familjer, släkter, vänner och arbetsplatser. Vi kan göra improviserade teaterscener där vi lär oss om dessa grupper och där vi övar på hur vi kan förändra vår situation i ett gruppsammanhang.
  • Genom psykodrama kan vi arbeta med tankar om framtiden. Vi övar på förmågan att göra val och vi kan även granska sociala och politiska frågor. När vi gör scener kring sociala och politiska frågor kallas det sociodrama.
  • Psykodrama/handlingsmetodik är ett sätt att lära och öva och det har därför en pedagogisk inriktning där inlärning kan effektiviseras genom så kallad upplevelsebaserad inlärning (kallas ibland simulering). Genom att undersöka nya lösningar tränas spontanitet och kreativitet.

Kursupplägg

Psykodrama som metod bygger på rollbyte, det vill säga att vi övar oss på att gå in i våra tankar om andra människors situation och upplevelser. Psykodrama innebär även träning i olika situationer och används både för att förbättra dagens liv, men även för att planera och handleda genom att spela upp olika tankar om framtiden.

Kursen är till största delen praktisk och upplevelsebaserad, men innehåller även teori och genomgång av övningspass. Som kursdeltagare får man prova på alla roller i ett psykodrama. Dessa roller är att vara huvudperson, det vill säga välja och utveckla sitt eget tema, att vara hjälp jag, det vill säga ta roller i ett drama där någon annan är huvudperson samt att vara regissör, det vill säga hjälpa någon att utveckla sitt tema. Under de praktiska övningsmomenten använder vi oss av material som är personligt för oss, vilket också ger kursen ett anslag av personlig utveckling.

Tillämpning av psykodrama

Metoden med rollbyten för att skapa en berättelse kan tillämpas inom olika områden som teater, utbildning, psykoterapi, socialt arbete, organisationsutveckling, religion och politik.

Samarbetspartners

Kursen bedrivs i samarbete med den nordiska utbildningen i psykodrama och sociodrama vid Stiftelsen Institutet för Social Utveckling (SISU). Kursorterna är Stockholm, Hangö samt Åland. Kurserna genomförs på svenska och som deltagare väljer du hur många kurser du vill gå per år, för att passa din egen studietakt. För dig som inte har deltagit i psykodramautbildningen tidigare, blir denna vecka en introduktionsvecka. För mer information om den nordiska utbildningen i psykodrama och sociodrama följ länken här www.psykodrama.org

Kursledare

Göran Högberg är allmän psykiater, barn och ungdomspsykiatiker, legitimerad psykoterapeut och doktor inom området posttraumatisk stress.

Kursledare

Göran Högberg

Göran Högberg är allmän psykiater, barn och ungdomspsykiater, legitimerad psykoterapeut och doktor inom området posttraumatisk stress.

Fotografi på Göran Högberg.

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Kursperiod
8 jan 2024 - 12 jan 2024
Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag
Antal tillfällen
5
Första tillfället
mån 8 jan 2024 kl 11:00-17:00
  • tis 9 jan 2024 kl 09:00 - 17:00
  • ons 10 jan 2024 kl 09:00 - 17:00
  • tor 11 jan 2024 kl 09:00 - 17:00
  • fre 12 jan 2024 kl 09:00 - 14:00
Plats
Kungstensgatan 45, 11359 STOCKHOLM
Visa på karta
Studietimmar
41
Kurs-ID
109176
Pris
3700 kr