Filmskådespeleri

Plats Stockholm

Har du varit statist, gjort små filmroller eller vill prova på att agera framför kameran? Här får du chansen att öva, spela in olika scener och slipa på din skådespelarteknik. Kursen vänder sig till dig som är 16 år och uppåt.

Boka kursen nu

Mål

Kursens syfte är att förbereda dig inför casting för t.ex. tv- och filmuppdrag eller sociala medier, men även för att du ska utveckla din skådespelarteknik samt känna dig tryggare som skådespelare framför kameran. Scenerna som du lär dig spelas in och kan användas till en egen showreel om du önskar.

Kursupplägg

Under ledning av två kursledare går vi igenom alla moment och förbereder dig för hela inspelningsprocessen. Kursledarna samverkar under kursen och delar med sig av sina olika kompetenser; skådespelarträning, regi och de tekniska momenten framför kameran m.m. Läs mer om kursledarna längre ner här i kursbeskrivningen.

Kursens fokus ligger på skådespelarnas relation till skådespeleriet och relationen framför kameran. Tyngdpunkten ligger på att du ska förstå hur ditt skådespeleri registreras av kameran samt att du får en förståelse för hur regiarbetet fungerar. En annan viktig del av kursen är att vi lär oss av varandras arbete. En del av kursen kommer att baseras på textanalys för att maximera scenens potential. Alla får varsin scen att läsa in för att sedan spela upp den framför kameran.

Kursinnehåll

Vi tränar på att se och lyssna på varandra. Teori varvas med praktiskt arbete och vi går bland annat igenom:

  • scenanalys
  • rollanalys
  • gestaltning framför kameran

Studiematerial

Skådespelarträningen är inspirerad av Stanislavskyj, Method Acting, Strasberg, Chekov och Aartaud, vilka ofta används som inspirationskällor på skolor som Actors Studio and TYSCH i New York.

Alla deltagare får varsin scen att läsa in under första kurstillfället och arbetar sedan med dessa i mindre grupper. Det är möjligt och välkommet att ta med eget material. För att kursen ska maximeras och tillgodogöras för alla på bästa sätt, är det jätteviktigt att du lär dig texterna utantill.

Speciella förutsättningar - Samtycke

En viktig del av kursen är att vi spelar upp olika scener framför kameran. Efter kursens slut skickas de inspelade scenerna till samtliga kursdeltagare. Notera att om du inte samtycker kan du inte heller medverka under de moment av kursen som spelas in.

Om Covid-19

Det är allas ansvar att hindra spridningen av covid-19 och vi förutsätter att du som går en kurs hos oss visar hänsyn och inte utsätter andra för risk. Om du uppvisar symptom på covid-19 (feber, hosta – se www.1177.se för mer information), även milda symptom, ska du avstå från att komma till din kurs. Håll ett säkert avstånd till andra och tvätta händerna noggrant med tvål och vatten.

Kursledare

Samuele Caldognetto

Samuele undervisar både i italienska och teater på Folkuniversitetet sedan hösten 2009 och är mycket uppskattad av sina deltagare.

Samuele föddes i Milano och är uppvuxen i Italien där han har studerat teater vid universiteten i Florens och Milano. Han började utbilda sig till skådespelare med teatergruppen La Compagnia di Proteo. De följande åren började han studera regi och började arbeta som regiassistent i samma grupp. Samuele har arbetat med flertalet teaterproduktioner och som teaterlärare från 2002.

År 2001 regisserade han sin första pjäs, ”La calza idiota. År 2005 startade han kulturföreningen ”Isenzatetti” där han fortfarande är aktiv och för vilken han är konstnärlig ledare, regissör, skådespelare och scenograf. I tre år har han satt upp pjäser vid kända teatrar i Milano som t.ex. Don quijote & Donna quijota”,” Il buio oltre il sogno” och “Happy days” av Samuel Beckett. Samuele flyttade till Stockholm 2009 och bildade kort därefter den italienska teatergruppen TeaterPi, vars första pjäs La signorina Papillon spelades upp vid Teaterverket i juni 2010.


Samuele Caldognetto has taught both Italian and theatre at Folkuniversitetet since Autumn 2009 and is highly regarded by his students.

Samuele was born in Milan and grew up in Italy where he studied theatre at the universities of Florence and Milan. He trained as an actor with the theatre group La Compagnia di Proteo and then went on to study directing and began working as an assistant direct in the same group. Samuele has worked with several theatre productions and has been a theatre teacher since 2002.

In 2001 he directed his first play, "La Calza idiota". In 2005 he founded the cultural association "Isenzatetti" where he is still active and for which he is the artistic director, director, actor and set designer. For three years, he directed plays at famous theatres in Milan, among them "Don Quixote & Donna quijota "," Il buio oltre il sogno "and" Happy Days" by Samuel Beckett.
Samuele moved to Stockholm in 2009 and shortly after this founded the Italian theatre group TeaterPi, whose first play "La Signorina Papillon" was performed at Teaterverket in June 2010.

Samuele Caldognetto

Jonas Wallin

Jonas är en filmskapare som producerar eget skrivna narrativa filmer under egna bolaget Harry's lad. Han har studerat filmvetenskap på Stockholms universitet och praktiskt filmskapande på Stockholms filmskola. Jonas har arbetat med många olika roller inom filmproduktion, som attributör och kostymör. Idag arbetar han som manusförfattare, filmare, skådespelare, regissör och klippare på egna och andras projekt. Jonas senaste film (Desertören) visades på Tellus bio-café 2016/17.

Jonas Wallin

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Tid
09 nov 2021 - 07 dec 2021
Ti 18:30 - 21:30
Tillfällen
5
Plats
Kungstensgatan 45, 11359 Stockholm
Visa på karta
Studietimmar
20
Kurs-ID
1103594
Pris
4600 kr