Värmlandsteaterns Skådespelarekurs D

Plats Karlstad

Skådespelarkurs D är den avslutande delkursen i Värmlandsteaterns tvååriga utbildning för amatörteaterskådespelare.

Boka kursen nu

Innehåll

Kursen består av produktionsarbete tillsammans med en regissör. I D-kursen ingår teaterrepetitioner, engagemang i en eller flera av de övriga produktionsområdena, samt genomförande av de inplanerade föreställningarna (vanligtvis mellan 6-10 stycken) som skådespelare.

Genom skådespelarkurserna A, B och C erhåller du de verktyg du behöver för att som skådespelare i D-kursen kunna genomföra ett självständigt arbete under repetitionen av en pjäs tillsammans med en regissör. Här ansvar du för att förbereda dig och följa upp på bästa sätt inför och under repetitionerna; dvs genom text- och rollanalys, karaktärsarbete, samt de val du som skådespelare gör för att skapa ett liv på scenen som fungerar i det givna sammanhanget och i samklang med den regi du får.

I ett repetitionsarbete är de andra deltagarna beroende av allas medverkan. Därför är det viktigt att fullfölja sina åtaganden enligt det planerade repetitionsschemat. I D-kursen ingår att du som skådespelare även får insyn och förståelse för den större helheten som en teaterproduktion innebär. Därför ingår alla även i en eller flera andra produktionsområden. Det är kursdeltagarna tillsammans med regissören som själva genomför produktionsarbetet. I D-kursen ingår även en mer intensiv period, som upptar helger och ca 3-5 kvällar i veckan innan premiär och under spelperioden.

Som i alla produktioner inom Värmlandsteatern ingår ett avslutande obligatoriskt utrigg. Det innebär att allt ska återställas igen. Scenografin rivs, ljus och övrig elektronik återställs, kostymer tvättas och fraktas tillbaka, rekvisita läggs tillbaka, smink rengörs och ställs undan, scenutrymme, loger och övriga ockuperade områden städas grundligt.

Innehåll i korthet

  • Självständigt arbete med förberedelser inför repetitioner i form av analys, text och karaktärsarbete
  • Deltagande i repetitionsarbetet med en regissör
  • Deltagande i en eller flera övriga produktionsområden
  • Genomförande av inplanerade föreställningar (6-10 st)
  • Deltagande i utrigget (återställande efter spelperiodens slut)

Målsättning

Att du efter genomgången kurs har fått en insyn och förståelse för produktions- och repetitionsarbete inom teater.

Förkunskaper

Genomgången skådespelarkurs A, B och C med minst 80% närvaro och avslutade C-kursuppspel

.

Ålder

Fr o m det år man fyller 18 år och uppåt

Antal platser

Minst 12 st.

Totalt antal timmar

120-200 lektionstimmar

Tider

Prel onsdagar 18:00-21:30 samt vissa helger 10:00-17:00


Uppspel i januari. Intensivt med repetitioner som bl.a innefattar bygg, rep- och spelperiod samt utrigg under januari månad 2023

Regissör är ännu inte tillsatt.

Pris

2600 kr, varav kursavgift 2300 kr och årsmedlemskap i Värmlandsteatern 300 kr.

Medlemskap i Värmlandsteatern är obligatoriskt vid kursstart men är inte en premiss för att söka eller för att bli antagen. Medlemskapsavgiften är 300 kr/år och erläggs i samband med kursuppstart. Utöver medlemsavgiften så har varje kurs en kursavgift som faktureras genom Folkuniversitetet.

Övrigt

Kläder och skor för fysisk aktivitet inomhus.

Kriterier för antagning

  • Inkommen ansökan i tid
  • Genomgången skådespelarkurs A, B och C med minst 80% närvaro
  • Fullständiga ansökningsuppgifter (se nedan)
  • Ålder: Från det år du fyller 18 år eller är äldre
  • Bland många sökande prioriteras en jämn fördelning mellan kön och mellan ålder

Åberopa förtur

För de som sökt D-kursen tidigare men ej kommit in pga platsbrist kan du åberopa förtur. Du åberopar förtur genom att maila till teaterskolan@varmlandsteatern.se

Kursledare

Klas Kvarnevik

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet Karlstad. Tel: 054 - 19 58 48

info.karlstad@folkuniversitetet.se

Tid
14 sep 2022 - 31 jan 2023
On 18:00 - 21:30
Tillfällen
20
Plats
Pihlgrensgatan 3, 65225 Karlstad
Visa på karta
Studietimmar
100
Kurs-ID
1141958
Pris
2300 kr