Konflikthantering och förhandling på plats/online

Plats Malmö

Lär dig förstå attityder och beteenden i konfliktsituationer. Du får kunskap om förhandlingsteknik, förebyggande arbete och hur goda relationer skapas. Kursen ges i Folkuniversitetets lokaler i Malmö och vid behov online.

Boka kursen nu

Kursen är planerad att äga rum i Folkuniversitetets lokaler. Har du inte möjlighet att närvara på plats är du välkommen att följa den online. Om Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer kring fysisk klassrumsundervisning med anledning av Covid-19, går kursen över till enbart onlineundervisning. Här kan du läsa hur vi tar vårt ansvar och vad vi förväntar oss av dig som deltagare.

Kursupplägg

Konflikter är en naturlig del i möten mellan människor. Om du hanterar dem konstruktivt så kan de bidra till att rensa luften, släppa fram nya idéer och skapa ett driv framåt.
På den här kursen får du lära dig olika tekniker som skapar resultat och bygger goda relationer. Kursen är en blandning av teori, konkreta exempel samt praktisk träning i konflikthantering och förhandlingsteknik.

Kursinnehåll

  • Går alla konflikter att lösa?
  • Kommunikation och feedback för förebyggande av konflikt
  • Konflikthanteringsstilar - Hur beter du dig i en konflikt?
  • Förhandlingsteknik
  • Hur du hanterar svåra samtal
  • Hur du genomför en förhandling från förberedelse till avslut
  • Praktisk genomgång i olika modeller för konfliktlösning och förhandling genom träning i grupp

Målgrupp

För dig som behöver kunskap och verktyg för att förebygga eller hantera en konflikt när den uppstått. Du är medarbetare, ledare eller chef med eller utan formellt personalansvar, eller allmänt intresserad av en god konfliktdialog.

Mål

Efter kursen ska du ha förståelse för olika modeller för konflikthantering och förhandlingsteknik och god kännedom om mekanismer som bidrar till att lösa konflikter. Du kommer även att ha kunskap om hur man genomför en förhandling från förberedelse till avslut.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs men det är en fördel om du har arbetslivserfarenhet som gör att du kan relatera till kursinnehållet.

Studiematerial/Litteratur

Lärarens eget material

Om du vill fördjupa dig inom ämnet så rekommenderar vi som kompletterande litteratur till kursen: Barbro Lennéer Axelsson och Ingela Thylefors: Konflikter — Uppkomst, dynamik, hantering.

Kursinformation

Kursdatum och tider: Lö 7/11, kl. 09:00-16:00, Lö 14/11, kl. 09:00-12:00, Må 16/11, kl. 18:00-21:00.

Arbetssätt

Kursen är på plats samt online. Väljer du att delta online behöver du tillgång till dator med kamera, mikrofon och högtalare samt internetuppkoppling. Inga speciella program behövs. Du deltar i kursen på angiven dag och tid.

Fortsättning

Vill du få en bred genomgång av de olika områden en HR-avdelning arbetar med? Då kan vår utbildning Diplomerad HR-assistent vara något för dig.


Medverkande

Joakim Jareld

"Det är en fantastisk känsla av djup meningsfullhet att arbeta med individers utveckling, i all synnerhet när den utmanar tanken och det som känns komfortabelt, tryggt och välbekant."

Joakim Jareld, konsult och ägare på Mind Envoy AB, är förhandlare, medlare och coach. Han erbjuder expertis inom arbetsrätt, arbetsmiljö och gruppdynamik. Som ett led i detta föreläser och utbildar han i olika sammanhang, bl a för arbetsmiljöorganisationen Prevent.

Undervisar i: Diplomerad HR-assistent, Arbetsrätt, Konflikthantering och förhandling.

Joakim har närmare 30 års erfarenhet av konflikthantering, arbetsmiljöarbete, person- och grupputveckling, organisationsförändring och ledarstöd.

Han har som utgångspunkt att det går att skapa stora värden genom uppmärksamhet på egna och andras förutsättningar och att de bästa lösningarna aldrig är längre bort än den egna nyfikenheten, viljan till samförstånd och lyhördheten för vad som verkligen är en persons drivkrafter.

Joakim Jareld

Har du frågor?

Kontakta Kursverksamheten i Malmö

kurser.syd@folkuniversitetet.se

Tid
07 nov 2020 - 16 nov 2020
Må 18:00 - 21:00
Lö 09:00 - 16:00
Lö 09:00 - 12:00
Tillfällen
4
Plats
Propellergatan 1, 21119 Malmö
Visa på karta
Studietimmar
16
Kurs-ID
1075594
Pris
4295 kr