Konflikthantering, fördjupning - på plats/online

Plats Malmö

Fördjupa dina kunskaper i konflikthantering och förebyggande arbete. Öka din förståelse för vad som skapar en robust samarbetskultur på en arbetsplats. Kursen ges i Folkuniversitetets lokaler i Malmö och vid behov online.

Boka kursen nu

Kursen är planerad att äga rum i Folkuniversitetets lokaler. Har du inte möjlighet att närvara på plats är du välkommen att följa den online. Om Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer kring fysisk klassrumsundervisning med anledning av Covid-19, går kursen över till enbart onlineundervisning. Här kan du läsa hur vi tar vårt ansvar och vad vi förväntar oss av dig som deltagare.

Kursinnehåll

I form av bland annat praktisk genomgång i olika modeller och genom träning i grupp får du fördjupad kunskap om:
  • Hur man förebygger konflikter och konfliktdiagnos
  • Kommunikation i konfliktsituationer
  • Konfliktintervention i form av gruppmedling och medling
  • Hur du ger vägledning i en konfliktsituation

Målgrupp

För dig som behöver fördjupade kunskaper och träning för att förebygga eller hantera en konflikt när den uppstått och att arbeta förebyggande. Du är medarbetare, ledare eller chef med eller utan formellt personalansvar, eller allmänt intresserad av en god konfliktdialog.

Mål

Efter kursen ska du ha en fördjupad förståelse för olika modeller för konflikthantering, för vad som bidrar till en konstruktiv konfliktkultur och praktisk träning för att hantera uppkomna konflikter i grupp eller mellan enskilda individer.

Förkunskapskrav

Detta är en fördjupningskurs som förutsätter att du tidigare har gått vår kurs Konflikthantering och förhandling (alternativt har motsvarande kunskaper från annat håll). Det är en fördel om du har arbetslivserfarenhet som gör att du kan relatera till kursinnehållet.

Studiematerial/Litteratur

Lärarens eget material

Om du vill fördjupa dig inom ämnet så rekommenderar vi som kompletterande litteratur till kursen: Barbro Lennéer Axelsson och Ingela Thylefors: Konflikter — Uppkomst, dynamik, hantering.

Arbetssätt

Kursen är på plats samt online. Väljer du att delta online behöver du tillgång till dator med kamera, mikrofon och högtalare samt internetuppkoppling. Inga speciella program behövs. Du deltar i kursen på angiven dag och tid.
Kursdatum: 16/11, 23/11 och lördagen 5/12

Fortsättning

Vill du få en bred genomgång av de olika områden en HR-avdelning arbetar med? Då kan vår utbildning Diplomerad HR-assistent vara något för dig.


Medverkande

Joakim Jareld

"Det är en fantastisk känsla av djup meningsfullhet att arbeta med individers utveckling, i all synnerhet när den utmanar tanken och det som känns komfortabelt, tryggt och välbekant."

Joakim Jareld, konsult och ägare på Mind Envoy AB, är förhandlare, medlare och coach. Han erbjuder expertis inom arbetsrätt, arbetsmiljö och gruppdynamik. Som ett led i detta föreläser och utbildar han i olika sammanhang, bl a för arbetsmiljöorganisationen Prevent.

Undervisar i: Diplomerad HR-assistent, Arbetsrätt, Konflikthantering och förhandling.

Joakim har närmare 30 års erfarenhet av konflikthantering, arbetsmiljöarbete, person- och grupputveckling, organisationsförändring och ledarstöd.

Han har som utgångspunkt att det går att skapa stora värden genom uppmärksamhet på egna och andras förutsättningar och att de bästa lösningarna aldrig är längre bort än den egna nyfikenheten, viljan till samförstånd och lyhördheten för vad som verkligen är en persons drivkrafter.

Joakim Jareld

Har du frågor?

Kontakta Kursverksamheten i Malmö

kurser.syd@folkuniversitetet.se

Tid
23 nov 2020 - 07 dec 2020
Må 18:00 - 21:00
Tillfällen
3
Plats
Propellergatan 1, 21119 Malmö
Visa på karta
Studietimmar
16
Kurs-ID
1077489
Pris
4295 kr