Rekrytering för framtiden

Plats Malmö

Modern rekrytering baseras på beteende och kompetens – kopplad till affärsverksamheten. Världen förändras fort, och gamla principer för hur en organisation ska se ut omskapas- VUCA-principer tar över. Vill du få kunskap om modern rekrytering och få inblick ...

Boka kursen nu

VUCA är ett hett begrepp som snart genomsyrar alla organisationer. Vad ska man leta efter hos kandidater för att matcha den nya digitaliserade eran? Hur ska man tänka kring mångfald och objektivitet? Under den här utbildningen får du konkreta verktyg för att kunna isolera avgörande kompetenser, beteenden och egenskaper. Vi tittar på olika verktyg och metoder, tester och analyser för att göra en personbedömning som skapar konkreta resultat i verksamhet. Du som har rekryterat länge kommer få nya perspektiv, och du som är ny i rekrytering får en stabil grund att stå på.

Kursinnehåll

  • Kompetensbaserad rekrytering: Vad är det? Meriter kontra beteende.
  • En tydlig definition av kompetensbegreppet.
  • Mångfald och objektivitet – varför är det viktigt för resultatet och hur uppnår jag det?
  • Genomgång av olika metoders förmåga att förutsäga arbetsprestation.
  • Metoder för att mäta kompetens.
  • Intervjusituationen – hur förbereder och genomför man en intervju?
  • Intervjuguider – hur skapar du skräddarsydda intervjuguider och kopplar dem till den faktiska kompetens du vill mäta?
  • Tester – vilka tester finns och när använder man dem? Vilka tester ska du undvika?
  • Vad ska du tänka på i valet av verktyg?

Mål

Efter avslutad kurs har du fått kunskap om moderna och valida rekryteringsmetoder, samt förståelse kring testverktygen som hjälper dig att välja rätt i din verksamhet.

Målgrupp

För dig som behöver kunskap och verktyg för att ha möjlighet att hantera en rekryteringssituation på ett professionellt sätt. Du är medarbetare, ledare eller chef med eller utan formellt personalansvar.

Arbetssätt

På kursen blandas teori och praktik. Vi ger dig teori och konkreta exempel kring rekrytering, tester, analysverktyg och intervjumetodik. Du tränar intervjuteknik, skapar vassa egna intervjufrågor och skapar en stabil, objektiv och strukturerad bedömningsgrund. Gällande testverktyg får du flera tillfällen att öva själv, du får med dig dokumentation som du kan använda för att genast börja jobba enligt metoden – och kunskap för att välja bra, moderna, valida testverktyg.
Observera att vi inte certifierar eller utbildar i enskilda testverktyg – vi går igenom vad som finns på marknaden och visar på exempel.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs men det är en fördel om du har arbetslivserfarenhet som gör att du kan relatera till kursinnehållet.

Studiematerial/Litteratur

Lärarens egna material.

Kursintyg

Intyg utfärdas efter utbildningens slut för de deltagare som önskar det och som har varit närvarande minst 75% av tiden och förutsatt att hela kursavgiften är betald.

Kursupplägg och avgifter

Om delbetalning önskas vänligen kontakta: kurser.syd@folkuniversitetet.se

Fortsättning

Vill du få en bred genomgång av de olika områden en HR-avdelning arbetar med? Då kan vår utbildning Diplomerad HR-assistent vara något för dig.

Cristofer Eckermalm

”Jag är nördigt intresserad av personbedömning, metoder och verktyg. Jag brinner för att alla ska komma till sin rätt, att organisationer ska nå resultat. Vi står i ett paradigmskifte, vare sig Freuds psykologi eller Napoleons organisationsteori håller för den nya era vi går in i nu – VUCA-världen; volatility, uncertainty, complexity and ambiguity."

Cristofer Eckermalm är certifierad assessor och har 20 års erfarenhet av rekrytering och personbedömning. Han är utbildad i kompetensbaserad intervjumetodik, flertalet testverktyg och är diplomerad coach. 

Undervisar i: Rekrytering och Diplomerad HR-assistent.

Cristofers vision med lärandet är skapa förutsättningar för att alla ska ha möjlighet att bli objektivt bedömda, att folk kommer till sin rätt. Organisationer ska nå och nyttja mångfalden i vårt land så att vi får bättre affärsresultat i våra verksamheter.

”Jag är nördigt intresserad av personbedömning, metoder och verktyg. Jag brinner för att alla ska komma till sin rätt, att organisationer ska nå resultat. Vi står i ett paradigmskifte, vare sig Freuds psykologi eller Napoleons organisationsteori håller för den nya era vi går in i nu – VUCA-världen; volatility, uncertainty, complexity and ambiguity.

Världen rör sig snabbt, känns komplex, svår att förutspå. Det påverkar organisationer i grundvalarna – de behöver titta på individer med nya perspektiv. Gamla rekryteringsmetoder och -verktyg behöver bytas ut. Vi kan inte sitta fast i förra århundradets principer”. 

 

Cristofer Eckermalm

Har du frågor?

Kontakta Kursverksamheten i Malmö

kurser.syd@folkuniversitetet.se

Tid
20 apr 2020 - 25 maj 2020
Må 18:00 - 21:00
Tillfällen
6
Plats
Propellergatan 1, 21119 Malmö
Visa på karta
Studietimmar
24
Kurs-ID
1044011
Pris
6395 kr