Vesna Grahovac

Verksamhetschef

Kontakta mig gärna om du vill veta mer om folkbildning!

Vesna Grahovac arbetar som verksamhetschef för folkbildning och svarar på frågor rörande följande verksamhetsområden:

  • Öppen kursverksamhet – Folkuniversitetets kurser och utbildningar är öppna för alla och vänder sig till en bred allmänhet.
  • Forskarföreläsningar – Folkuniversitetet genomför föreläsningar och seminarier i nära samarbete med universitet och högskolor.
  • Studiecirklar – Folkuniversitetet bedriver studiearbete i aktiv samverkan med fristående grupper och föreningar.
  • Uppsökande verksamhet på äldreboende – Folkuniversitetet erbjuder kulturverksamhet för både besökare och boende.
Vesna Grahovac

Vesna Grahovac


Ring Vesna Grahovac på 0520-50 50 65

Mejla Vesna Grahovac vesna.grahovac@folkuniversitetet.se